Jako loši demografski pokazatelji u Gradu Crikvenici

U proteklih 8 kolumni detaljno je analizirano stanovništvo Vinodolske općine (Bribir, Grižane, Tribalj i Drivenik) i Grada Crikvenice (Jadranovo, Dramalj, Crikvenica i Selce) posebno po svakom mjestu u razdoblju od 1857., od kada se vode suvremeni popisi stanovništva, pa sve do zadnjeg popisa 2011. godine.

Ovom kolumnom prikazat ćemo aktualno stanje i kretanje prirodnog prirasta stanovništva gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Vinodolske općine (bivša Općina Crikvenica) u posljednjih 10 godina, u razdoblju od 2009. do 2018. godine. Državni zavod za statistiku (www.dzs.hr) redovito prati i objavljuje podatke o stanovništvu kako na nivou RH tako i po pojedinim lokalnim jedinicama. Postoji više podataka o stanovništvu koji se redovito prate: prirodni prirast (živorođeni, umrli), migracije (doseljeni, iseljeni), procjene stanovništva (prema dobnim skupinama, spolu) demografski pokazatelji (stope fertiliteta i mortaliteta), itd.

Ovdje nećemo pratiti stanovništvo sa svih tih aspekata i ulaziti u dublje analize već ćemo se fokusirati samo na prirodni prirast stanovništva (razlika između broja živorođenih i umrlih stanovnika) te vitalni indeks (omjer između broja živorođene djece i broja umrlih osoba odnosno broja živorođenih u odnosu na 100 umrlih). Na kraju ćemo usporediti prirodni prirast naše tri lokalne jedinice sa istim podacima za Primorsko-goransku Županiju i RH kao cjelinu.

1. Prirodno kretanje stanovništva Grada Crikvenice 2009. - 2018.

godinaživorođeniumrliprirodni prirastvitalni indeks*
2009.88141-5362,4
2010.77141-6454,6
2011.59131-7245,0
2012.78145-6753,8
2013.58142-8440,8
2014.71128-5755,5
2015.69127-5854,3
2016.76141-6553,9
2017.75149-7450,3
2018.68150-8245,3
2009.-2018.7191.395-67651,5

*vitalni indeks - broj živorođenih na 100 umrlih

2. Prirodno kretanje stanovništva Grada Novog Vinodolskog 2009. – 2018.

godinaživorođeniumrlipriridni prirastvitalni indeks*
2009.3765-2856,9
2010.3955-1670,9
2011.3964-2560,9
2012.3781-4445,7
2013.3675-3948,0
2014.2863-3544,4
2015.3675-3948,0
2016.2354-3142,6
2017.3180-4938,8
2018.3872-3452,8
2009.-2018.344684-34050,3

*vitalni indeks - broj živorođenih na 100 umrlih

3. Prirodno kretanje stanovništva Općine Vinodolske 2009. - 2018.

godinaživorođeniumrliprirodni prirastvitalni indeks*
2009.2450-2648,0
2010.2339-1659,0
2011.2963-3446,0
2012.3262-3051,6
2013.1851-3335,3
2014.2754-2750,0
2015.3255-2358,2
2016.2850-2256,0
2017.2458-3441,4
2018.3047-1763,8
2009.-2018.267529-26250,5

*vitalni indeks - broj živorođenih na 100 umrlih

Najreprezentativniji pokazatelj u prethodne tri tablice je vitalni indeks i on će nam omogućiti međusobno uspoređivanje prirodnog kretanja stanovništva pojedinih lokalnih jedinica.

Vitalni indeks za kumulirano desetogodišnje razdoblje 2009. - 2018. govori da broj umrlih gotovo dvostruko nadilazi broj rođenih (u Crikvenici on iznosi 51,5, u Novom 50,3, a u Vinodolskoj općini 50,5). Zanimljiva je podudarnost vitalnog indeksa u gradovima Crikvenici i Novom Vinodolskom te u Vinodolskoj općini i on pokazuje da se na 100 umrlih rodi samo 50 ili 51 novorođenče. Tako katastrofalno nizak vitalni indeks u sve tri lokalne jedinice govori o izuzetno lošoj demografskoj situaciji i velikoj depopulaciji.

Kad bi tu dodali i podatke o migracijama odnosno o doseljenima i iseljenima, to bi samo pogoršalo već ionako loše podatke budući da je od 2015. godine naovamo migracijski saldo negativan (broj iseljenih je veći od broja useljenih). A ono što dodatno zabrinjava je i to da se iseljavaju, u pravilu, mlađi i radno aktivni stanovnici, a doseljavaju umirovljenici i starije osobe koje su završile svoj radni vijek.

Na taj način mi, s jedne strane, ubrzano starimo, a s druge se strane, smanjenje broja stanovnika kompenzira useljavanjem osoba 65+ koje ulaze u kontingent radno neaktivnih stanovnika.

Da bi usporedili naše lokalne jedinice s Primorsko-goranskom županijom i RH kao cjelinom u nastavku donosimo sumarnu tablicu o ukupnom prirodnom prirastu stanovništva za cijelo 10-godišnje razdoblje 2009. - 2018.

4. Ukupno prirodno kretanje stanovništva u razdoblju 2009. – 2018.

živorođeniumrliprirodni prirastvitalni indeks*
GradiCrikvenica7191.395-67651,5
GradiNoviiVinodolski344684-34050,3
OpćinaiVinodolska267529-26250,5
Primorsko-goranskaižupanija23.89836.256-12.35865,9
RepublikaiHrvatska398.952520.394-121.44276,7

*vitalni indeks - broj živorođenih na 100 umrlih

I ovdje će nam vitalni indeks bit ključan pokazatelj usporedbe. On nam govori da se je za zbirno 10-godišnje razdoblje 2009. - 2018. na 100 umrlih rodilo oko:
- 77 osoba u Republici Hrvatskoj
- 66 osoba u Primorsko-goranskoj županiji
- 51 osoba u gradovima Crikvenica i Novi Vinodolski te u Općini Vinodolskoj.
Iz prethodnog je razvidno da je prirodni prirast u Republici Hrvatskoj loš, u Primorsko-goranskoj županiji lošiji, a u našim lokalnim jedinicama najlošiji.

U nastavku navodimo podatke o padu broju učenika u osnovnim školama Grada Crikvenice za nekoliko karakterističnih godina u proteklom razdoblju:
- šk.god. 1991./92. - 1.185 učenika,
- šk.god. 1999./00. - 999 učenika,
- šk.god. 2008./09. - 818 učenika,
- šk.god. 2017./18. - 685 učenika.

Vidljivo je da se broj djece osnovnoškolske dobi u razdoblju od 26 godina (1991. - 2017.) u Gradu Crikvenici smanjio za čak 500 učenika (1.185 – 685) ili 42%. Ili drukčije rečeno: svake je naredne godine u osnovne škole Grada Crikvenice išlo prosječno 19 učenika manje, što je veličina jednog prosječnog razreda. I u Gradu Novom Vinodolskom te u Vinodolskoj općini pad broja učenika sličan je ovom u Crikvenici.

Tzv. „bijela smrt“ nije najveći problem samo naših lokalnih i regionalnih jedinica (županija, gradova i općina) nego prioritetno cijele Hrvatske. To je bio znak za uzbunu već jučer, a danas je još više potenciran. Negativan prirodni prirast, s trendom kontinuiranog pada, i sve nepovoljnija demografska struktura u kojoj su, u ukupnoj populaciji, sve zastupljenije starije, a sve manje mlađe generacije, naše su generalno obilježje.
Bez jačeg gospodarstva i bržeg gospodarskog oživljavanja, koji su nužan uvjet stimulativne populacijske politike, prirodni pad broja stanovnika i naše polako i sigurno (iz)umiranje neće biti zaustavljeno.

Podijelite