Gradsko vijeće: Treći blok i SDP-PGS preglasali HDZ

1 - Vesna Car Samsa, predsjednica Gradskog vijeća Grada Crikvenice
2 - Branko Kleković (PGS) - novi potpredsjednik Gradskog vijeća
3 - Vijećnik Boris Boras
4 - Vijećnik Ivan Smojver
5 - Gradonačelnik Damir Rukavina
6 - Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović


Jučer je u auli Osnovne škole Zvonka Cara održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Crikvenice kojoj je predsjedavala nova predsjednica Vesna Car Samsa. Bila je to vrlo konstruktivna sjednica na kojoj je bio zamjetan očit zaokret u gradskoj politici što se tiče rada Gradskog vijeća. Svi vijećnici Trećeg bloka i kluba SDP-PGS sudjelovali su na Aktualnom satu, a da su se dobro pripremili za sjednicu vidjelo se i na drugim točkama dnevnog reda. S druge strane, vijećnici HDZ-a nisu se niti jednom uključili u raspravu na čitavoj sjednici.

Prihvaćen Borasov prijedlog – imat ćemo transparentan proračun

Nakon odrađenog Aktualnog sata koji je zapravo trajao 40 minuta (možete ga u cijelosti vidjeti na ovom linku: https://www.youtube.com/watch?v=aZV3t0joJgw) na dnevnom redu se našao prijedlog zaključka o osiguravanju transparentnosti izvršavanja proračuna vijećnika Borisa Borasa
U obrazloženju prijedloga Boras je naglasio da je sadašnja transparentnost gradskog proračuna zapravo zakonski minimum i da je potrebno napraviti novi iskorak kako bi građani bili bolje informirani o trošenju proračunskog novca. U prijedlogu zaključka određuje se rok do 1.12.2021. do kada je potrebno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Crikvenice tako da su informacije o trošenju proračunskog novca lako dostupne i pretražive po uzoru na neke druge jedinice lokalne samouprave (Grad Bjelovar, Općina Omišalj) putem besplatne aplikacije kojom svi građani imaju transparentan uvid u isplate iz proračuna Grada Crikvenice.

Ovaj prijedlog nije naišao na odobravanje zamjenice gradonačelnika Ivone Matošić Gašparović i Jasminke Citković pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, koje smatraju da je prijedlog u koliziji sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i da nema podzakonskog akta kojime bi se takav pristup regulirao. 
- To što nema podzakonskog akta ne znači da je nešto protuzakonito – smatra vijećnik Mario Kružić, - ovo je jako dobar prijedlog koji ćemo podržati i neprihvatljivo je skrivanje iza GDPR-a. Transparentnost se ogleda isključivo u dostupnosti podataka, a to sada nije slučaj.  Slično razmišlja i vijećnica Sonja Polonijo:
- Zaista nije problem donijeti interni akt i regulirati način objave podataka, pa ako su mogli drugi, možemo i mi. To zaista nije problem.
U glasovanju o ovom prijedlogu HDZ je nakon dugo vremena u Gradskom vijeću ostao u manjini. Od 14 vijećnika koliko ih je bilo na sjednici (nedostajao je Vedran Antić iz SDP-a), za prijedlog vijećnika Borisa Borasa glasovalo je 8 vijećnika (četiri vijećnika Trećeg bloka i četiri vijećnika kluba SDP-PGS). Vijećnici iz redova HDZ-a i HSP-a (njih 6) bili su suzdržani, što znači da ćemo do 1.12.2021. dobiti uistinu transparentnu mogućnost uvida u trošenje proračunskih sredstava.

U sličnom ozračju protekle su i sljedeće točke dnevnog reda. Uslijedio je izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice za kojeg je izabran Branko Kleković (PGS). Klekovićev izbor podržalo je 8 vijećnika (Treći blok i Klub SDP-PGS), dok je protiv bilo dvoje vijećnika HDZ-a, a ostala četvorica su bili suzdržani.

Vijećnici su potom prihvatili Prijedlog poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice, ali opet uz prihvaćanje amandmana koje su podnijeli Boris Boras i SDP, jednako kao i davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Radost“.
Vijećnici Trećeg bloka i Kluba SDP-PGS došli su na sjednicu dobro pripremljeni, pa su o svakoj točki dnevnog reda argumentirano raspravljali i iznosili svoje prijedloge koji baš nisu bili u skladu s tumačenjima stručnih službi Grada. Tako je nekoliko točaka nakon rasprave skinuto s dnevnog reda uz datu obavezu stručnim službama da ih kvalitetnije pripreme za sljedeću sjednicu.

Sudeći po tijeku ove sjednice vijećnici Trećeg bloka su donijeli toliko potrebnu promjenu u radu Gradskog vijeća, što budi nadu u vraćanje digniteta ovog tijela koji je dosad bio glasačka mašinerija za bespogovorno dizanje ruku u funkciji stranke na vlasti.    

Podijelite