Grad zabranio građevinske radove tijekom ovogodišnje turističke sezone a da Gradsko vijeće nije donijelo odluku o tome

Epidemija virusa COVID-19 poremetila je planove građevinara i neminovno produžila rokove za dovršetak radova što je rezultiralo time da je Crikvenica turističku sezonu dočekala s nekoliko otvorenih gradilišta.
No, dok su, odlukom Grada Crikvenice, radovi energetske obnove Osnovne škole Zvonka Cara, radovi na boćalištu Gornji kraj kao i radovi na groblju u Zoričićima dopušteni, dogradnja lukobrana u luci Crikvenica privremeno je obustavljena, a dopuštenje za nastavak radova nije dobio ni hotel "Miramare". Ne možemo ne zamijetiti kako je investitor u slučaju škole, boćališta i groblja sam Grad Crikvenica, a u slučaju luke i hotela Županijska lučka uprava Crikvenica, odnosno privatni investitor.
Zanemarimo li te činjenice, logika kojom se gradske vlasti vode prilikom selektivnog dopuštanja, odnosno zabrane radova mogla bi biti da su luka i "Miramare" u neposrednoj blizini plaža te bukom smetaju kupačima i prolaznicima. S druge strane, zasigurno i u Zoričićima i Gornjem kraju postoje iznajmljivači koji zbog svakodnevnih radova dobivaju pritužbe gostiju. Ne ulazeći u daljnje rasprave o takvim razlozima i pitanjima na koja nećemo dobiti odgovore, okrenuli smo se pravnim regulativama na temelju kojih Grad Crikvenica donosi odluke o radovima tijekom turističke sezone te naišli na neke nepravilnosti.

Dana 26. lipnja gradonačelnik Damir Rukavina sazvao je izvanrednu konferenciju za medije kako bi upozorio na činjenicu da zakašnjeli radovi na dogradnji lukobrana u crikveničkoj luci uzrokuju negodovanje turista i negativno utječu na ugostitelje i iznajmljivače. Naveo je i kako je prekršena Odluka o privremenoj zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone te su radovi privremeno obustavljeni do rujna.
Na gradilište hotela "Miramare" već je u dva navrata, nakon pritužbi građana, na teren izašao komunalni redar te je investitor novčano sankcioniran nakon što je drugi puta prekršio zabranu radova.
Grad Crikvenica izdao je i „Vodič kroz pripremu gradilišta i ograničenje građevinskih radova u vrijeme turističke sezone“ kako bi se, prema njihovim riječima „svima olakšalo snalaženje u šumi propisa…” .

U oba slučaja zabrane radova Grad Crikvenica poziva se na Odredbu članka 5. Odluke o privremenoj zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br 39/2014) prema kojoj se zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na konstrukciji građevine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna te članak 132. Zakona o gradnji (NN 153/13) kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (zanči Gradsko vijeće Grada Crikvenice) po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice grada može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.
Pažljivijim iščitavanjem članka 132. spomenutog Zakona, dolazimo do zaključka kako se odluka o zabrani izvođenja radova donosi za iduću kalendarsku godinu, točnije, da bi Odluka bila valjana za 2020. godinu trebala je biti donesena 2019. godine.
Posljednja Odluka o privremenoj zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone u Gradu Crikvenici donesena je 2014. godine, što bi značilo da je valjana za iduću kalendarsku godinu, tj. 2015. godinu. Sukladno tome, odluka o obustavi radova u luci Crikvenica i novčane kazne hotelu "Miramare" nemaju pravnu utemeljenost.
Nadalje, temeljem članka 6. gore spomenute Odluke propisano je da gradonačelnik Grada Crikvenice, ovisno o potrebi izvođenja radova, može odobriti produljenje roka za izvođenje radova u vremenskom razdoblju za koje je inače određena zabrana. Ovdje valja spomenuti i presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u kojoj se navodi kako Zakon o gradnji regulaciju predmetne materije daje u ovlast isključivo predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju Gradskom vijeću Grada Crikvenice. Davanje mogućnosti odlučivanja izvršnoj vlasti u pojedinačnim slučajevima Visoki upravni sud smatra nezakonitim i nedopuštenim.
Čemu onda biramo predstavnike u Gradsko vijeće, ako gradonačelnik može samovoljno donositi pojedine odluke?
Iz svega navedenog proizlazi kako je zaustavljanje radova i novčano kažnjavanje zbog kršenja zabrane radova na pojedinim lokacijama bilo nezakonito.
Da bude jasnije, ovdje ne dovodimo u pitanje činjenicu da radovi tijekom sezone i otvorena gradilišta smetaju turistima, a tako i ugostiteljima i iznajmljivačima, već dovodimo u pitanje način na koji Grad Crikvenica donosi odluke o tome kome će se dopustiti radovi, ali i samu zakonitost tih odluka.

Ivica Šubat

Podijelite