Grad Crikvenica: Materijal kojim se dohranjuje plaža izvađen je kod produbljivanja ušća Dubračine

Iz gradske uprave dobili smo dopis vezan uz održavanje pomorskog dobra na području Grada Crikvenice te osvrt na reakciju nezavisne gradske vijećnice Sonje Polonijo o materijalu za dohranu glavne gradske plaže.
U dopisu stoji:
- Grad Crikvenica kontinuirano ulaže u održavanje pomorskog dobra znatna financijska sredstva. Glavni crikvenički adut su upravo plaže te je stoga veoma bitno da sve plaže budu održavane i da privučemo goste na područje grada Crikvenice.
Grad Crikvenica godišnje za održavanje pomorskog dobra u prosjeku utroši gotovo 1,5 milijun kuna.
Najveći dio sredstava bit će utrošen upravo na dohranu glavne gradske plaže koja je najviše oštećena te je u privitku fotografija koja pokazuje koliko more tijekom zime odnese materijala kojeg je potrebno nadomjestiti.
Materijal kojim se dohranjuje plaža je materijal koji je prije nekoliko godina prilikom produbljivanja ušća Dubračine deponiran na lokaciji agrozone kako bi ga upotrebljavali za dohranu donjih slojeva na mjestima gdje je more odnijelo toliko materijala da su denivelacije i do 80 cm. Valja napomenuti da se ovaj materijal koristi samo za popunjavanje donjih slojeva i prekrivanje grubog kamenja, a na njega dolazi sloj pijeska (mel) koji je inače vidljiv. Ovo je treća sezona da se na ovaj način saniraju dijelovi gdje je ostao samo kamen. Izvođač ima obvezu iz materijala ukloniti eventualnu nečistoću.

Održavanje pomorskog dobra podrazumijeva izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na održavanju obalnog pojasa pomorskog dobra, sanaciju školjera, uređivanje plaža kroz dohranu i planiranje šljunčanog materijala ili pijeska, održavanje objekata i uređaja na plažama, sanaciju podvodnih dijelova obalnih zidova, sanaciju potpornih zidova, sunčališta, stepenica, staza, kao i izradu i montažu ograda zbog sigurnosti prilaza sunčališnim površinama ili zbog sigurnosti ulaza u more.
Slijedom navedenog, na području Balustrade planira se sanacija i pojačanje postojećih školjera, a na cijelom obalnom pojasu od plivališta do Crnog mola planirana je dohrana šljunčanog materijala, kao i pijeska na glavnoj gradskoj plaži. Na istom potezu izvesti će se, tamo gdje je potrebno, kamena obloga oko korijenja borova i dohrana zemljom kako bi se stabla sačuvala.
Ove godine sanirat će se i lokacija Belinka u Dramlju koja je izrazito oštećena u prije spomenutom nevremenu. U dogovoru sa Mjesnim odborom Dramalj određena je i lokacija pasje plaže za koju je bilo puno upita te će se za nju urediti prilaz.
Tijekom ove godine planirana je i sanacija obalnih zidova uvale Vodna u Jadranovu.
Uz sve navedeno na niz drugih lokacija izvesti će se popravci oštećenja sunčališnih površina, zamjena dotrajalih ograda, izvedba novih ograda i slično.

U 2020. godini za održavanje pomorskog dobra planiran je iznos na razini prethodne godine kako bi se sanacija pomorskog dobra i svih oštećenja privela kraju te kako bi se sve obalne površine uredile na zadovoljavajući način. Sredstva koja ulažemo u naše plaže odnosno pomorsko dobro crpe se iz prikupljenih naknada od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti, iz sredstava od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, ostalih prihoda Grada Crikvenice te iz donacije Primorsko-goranske županije. - stoji u dopisu Grada Crikvenice.

crikva.hr

Podijelite