Grad Crikvenica ima 10.004 stanovnika prema Popisu iz 2021.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje. Popis se provodio prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.
Grad Crikvenica je tada imao ukupno 10.004 stanovnika, u 4 naselja:
- CRIKVENICA: 6.218 stanovnika
- DRAMALJ : 1.393 stanovnika
- SELCE: 1.317 stanovnika
- JADRANOVO: 1.076 stanovnika

Ukupni broj kućanstava na području Grada Crikvenice je 4.117 i to:
- CRIKVENICA: 2.517 kućanstava
- DRAMALJ: 575 kućanstava
- SELCE: 570 kućanstava
- JADRANOVO: 455 kućanstava

crikva.hr

Podijelite