Financiranje sportskih udruga na području Grada Crikvenica

Građani Grada Crikvenice su već odavno spoznali sve pogodnosti i učinke koje sport donosi, od zdravstvenih, socioloških, odgojnih, do izuzetno značajnih direktnih i indirektnih ekonomskih efekata.
U tom smislu 1919. godine je osnovan najstariji crikvenički sportski klub – Nogometni klub „Crikvenica“.  

Danas na području Grada djeluje 35 sportskih udruga u 21 sportu (11 olimpijskih sportova i 10 neolimpijskih sportova). Inače, prema nomenklaturi Hrvatskog olimpijskog odbora u Hrvatskoj ima 116 različitih sportova.
Od 35 sportskih udruga na području Grada Crikvenice, njih 22 (63%) okuplja mušku i žensku populaciju (mješoviti klubovi), njih 10 (28%) okuplja isključivo mušku populaciju (muški klubovi), dok 3 njih (9%) okuplja isključivo žensku populaciju (ženski klubovi).  

FINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA 2019. GODINE  

U velikoj većini gradova (58 od 61 njih s više od 10.000 stanovnika) politiku sporta sukreiraju i ostvaruju lokalne sportske zajednice putem svoje skupštine koju uobičajeno čine sportski djelatnici iz svih klubova učlanjenih u zajednicu. U tom smislu, između ostalog, skupština zajednice odlučuje o kriterijima i raspodjeli financijskih sredstava svojim članicama.
U Gradu Crikvenici, te još 2 grada (Kastav i Omiš), sportska zajednica nije osnovana tako da o kriterijima i raspodjeli financijskih sredstava sportskim udrugama odlučuju tijela Grada imenovana prema političkim kriterijima.  
Redovne aktivnosti sportskih udruga u 2019. godini su financirane iz:
- gradskog proračuna,
- članarine i članskih doprinosa,
- donacija i sponzorstava,
- ostalih prihoda.  

Ukupni prihodi sportskih udruga, kod kojih su redovne aktivnosti financirane i iz gradskog proračuna, ostvareni su u iznosu od 5.376.990 kn, od čega:
- 3.756.395 kn (69,9%) iz gradskog proračuna,
- 588.815 kn (10,9%) od članarina i članskih doprinosa,
- 688.900 kn (12,8%) od donacija i sponzorstava,
- 342.880 kn (6,4%) od ostalih prihoda.  

Vidljivo je da najveći udio u financiranju programa sportskih udruga čine prihodi iz javnih izvora (gradski proračun). Taj je udio oko 70%, međutim značajne su razlike između pojedinih udruga. Primjerice, 8 sportskih udruga ostvarilo je proračunski prihod čiji je udio u ukupnim prihodima manji od 50%, dok je kod 9 njih taj udio veći od 80%.  

MIŠLJENJE  

Značajna je vrijednost da na području našeg Grada djeluje veliki broj sportskih udruga. To svim zainteresiranima daje širinu mogućeg izbora organiziranog bavljenja tjelesnom aktivnošću u mnoštvu različitih sportova.
Osim toga, veliki broj sportskih udruga pridonosi značajnoj, pretežito volonterskoj, uključenosti stručnih kadrova i ostalih sportskih djelatnika u opće korisnu društvenu aktivnost.
Grad Crikvenica javnim proračunskim sredstvima u najvećem dijelu sufinancira programe svih sportskih udruga i mišljenja sam da je to vrlo pozitivno. Značajne razlike sufinancirajućeg dijela upućuju me na mišljenje da je potrebno doraditi kriterije raspodjele javnih proračunskih sredstava kako bi sve sportske udruge imale ravnopravan status.

Podijelite