Financiranje sporta u Gradu Crikvenici (2)

Program javnih potreba u sportu predlaže i provodi sportska zajednica.
Ako na području lokalne jedinice nije osnovana sportska zajednica, o provođenju programa javnih potreba u sportu odlučuje lokalna jedinica sukladno Zakonu o sportu i svojim općim aktima.
Tijelo lokalne jedinice nadležno za sport prati i nadzire izvršenje programa financiranja javnih potreba u sportu i prati korištenje i utrošak sredstava za te programe.
Lokalna jedinica općim aktom na prijedlog sportske zajednice, u dijelu programa koju provodi i ako su osnovani u toj lokalnoj jedinici, detaljnije propisuju kriterije financiranja javnih potreba u sportu, mjerila za osiguranje sredstava, metodologiju i rokove za izradu i dostavu prijedloga programa javnih potreba, način izvršavanja programa javnih potreba, način i rokove izvještavanja o provedbi programa javnih potreba te metodologiju izrade financijskih planova korisnika javnih potreba u sportu.
Grad Crikvenica je jedan od 3 grada od u Hrvatskoj s više od 10.000 stanovnika, u kojem nije osnovana sportska zajednica. Sportsku zajednicu u Hrvatskoj ima 68 gradova s više od 10.000 stanovnika i brojni drugi gradovi s manjim brojem stanovnika (primjerice u našem susjedstvu Grad Kraljevica).
Iz tog razloga, u Gradu Crikvenici program javnih potreba u sportu Gradskom vijeću predlaže i provodi gradonačelnik.
Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada Crikvenice prati i nadzire izvršenje programa financiranja javnih potreba u sportu i prati korištenje i utrošak sredstava za te programe.

Što je sportska zajednica ?
Sportska zajednica je udruga koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu. Sportsku zajednicu osnivaju pravne osobe iz sustava sporta (u pravilu su to sportske udruge i sportski klubovi).
Lokalna sportska zajednica predlaže i provodi program javnih potreba u sportu na području Grada.
Skupština sportske zajednice je kolektivno tijelo koje čine predstavnici sportskih udruga, odlučuje o prijedlogu programa javnih potreba u sportu te odlučuje o detaljnoj raspodjeli financijskih sredstava sportskim udrugama. Kako u Gradu Crikvenici nije osnovana sportska zajednica o prije navedenom odlučuje gradonačelnik.

Podijelite