Dvije ponude za koncesiju na glavnoj crikveničkoj plaži

Primorsko-goranska županija je prije mjesec dana (11.11.2019.) raspisala javni poziv za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Gradsko kupalište Crikvenica.
Jučer u 12:00 sati održano je javno otvaranje pristiglih ponuda.
Na javni poziv pristigle su dvije ponude i to jedna zajednice ponuditelja „Eko-Murvica“ d.o.o. i „Jadran“ d.d. i druga tvrtke „Teta Filumena“ d.o.o. sa sjedištem u Čavlima.
O tome tko će dobiti koncesiju za upravljanje crikveničkim Gradskim kupalištem odlučit će Županijska skupština na prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije, a sve na temelju ponuđene visine ukupnog ulaganja u sljedećih 20 godina te visine ponuđenog godišnjeg fiksnog i varijabilnog dijela koncesijske naknade.

crikva.hr

Podijelite