Državna revizija potvrdila uredno poslovanje Županijske lučke uprave Crikvenica

1 - Mario Kružić, ravnatelj Županijske lučke uprave Crikvenica

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske, u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavio je reviziju Županijske lučke uprave Crikvenica za 2017. godinu.
Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje te su u oba slučaja izražena bezuvjetna mišljenja. 
- Županijska lučka uprava Crikvenica dugoročno se opredijelila za transparentno i odgovorno poslovanje, kao ključ održivog razvoja, a ovo je izvješće tek jedan od brojnih pokazatelja da radimo odličan posao. Čestitam, prije svega, svim svojim suradnicima na predanom i odgovornom radu, na nama je da u tom smjeru nastavimo i u razdoblju koje je pred nama” istaknuo je Mario Kružić, ravnatelj ŽLU Crikvenica.
Revizijom je utvrđena istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, analizirani su prihodi i rashodi te je potvrđena usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, kao i učinkovitost korištenja sredstava i aktivnosti vezanih uz poslovanje.

crikva.hr

Podijelite