Doria Pajan i Ela Haidinger nagrađene na natječaju "Za dječji glas u Europi"

1 - Doria Pajan, mentorica Jasmina Manestar i Ela Haidinger
2 - Ela Haidinger čita nagrađeni rad
3 - Doria Pajan čita nagrađeni rad

Učenice Osnovne škole Vladimira Nazora Ela Haidinger i Doria Pajan postigle su sjajne rezultate na literarnom natječaju koji je dio projekta „Za dječji glas u Europi“ u okviru „Konferencije o budućnosti Europe“, a u organizaciji Društva „Naša djeca“ Opatija, Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske te Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Naime, u kategoriji literarnih radova učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola u Hrvatskoj dodijeljene su tri nagrade, od čega su čak dvije otišle u Crikvenicu, odnosno Osnovnu školu Vladimira Nazora.
Ela Haidinger, učenica osmoga razreda, autorica je proznoga rada „O Europi dječjim očima“, dok je Doria Pajan, učenica šestoga razreda, autorica pjesme „Europa i ja“. Mentorica objema nagrađenim učenicama jest profesorica hrvatskoga jezika i književnosti te voditeljica literarno-novinarske skupine, učitelj-mentor Jasmina Manestar.

Zadana tema radova bila je „O Europi dječjim očima“, a u natječaju su ravnopravno sudjelovali učenici od 5 do 15 godina s područja cijele Hrvatske. Natječajem se željelo potaknuti djecu na slobodno i kreativno izražavanje i stvaranje, bilo riječju, crtežom ili fotografijom te da iz svoje perspektive iznesu vlastito viđenje Europe, iskažu svoj sud i mišljenje. Važno je bilo izreći svojevrsnu poruku o tome kako oni doživljavaju Europu danas i kako ju zamišljaju sutra, odnosno u kakvoj to Europi žele živjeti.
Pristigle radove ocjenjivala je peteročlana Komisija 1. saziva NEF-a Hrvatska (Nacionalnoga foruma dječjeg vijeća „Eurochilda“) te profesor hrvatskoga jezika i književnosti, kao i profesor likovne umjetnosti.
Svi nagrađeni radovi predstavljeni su 6. listopada 2021. godine na izložbi tijekom Dječjeg tjedna u Galeriji „Laurus“ u Lovranu, a autorima najboljih radova dodijeljene su plakete, pohvale i nagrade te su proglašeni i najbolji mentori.
Važno je istaknuti kako će svi nagrađeni radovi biti reproducirani u brošuri „O Europi u dječjim očima“ koja će biti divan spoj literarnih radova, crteža i fotografija zabilježenih očima djece. Također, literarni radovi bit će prevedeni i na engleski jezik, što će tu brošuru činiti jedinstvenom jer će upravo ona biti prva brošura prevedena na engleski jezik, a čiji su autori djeca.

Andrea Gašparović

Podijelite