Donijeta odluka o spajanju komunalnih društava "Murvica" i "Vodovod Žrnovnica"

1 - Igor Uremović, direktor KTD "Vodovod Žrnovnica"
2 - U prvom planu vijećnica Sonja Polonijo (bivša direktorica "Eko-Murvice") i Jevgenij Prpić, direktor "Murvice"


Gradski vijećnici Grada Crikvenice su na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj u četvrtak donijeli odluku o spajanju Komunalnog trgovačkog društva „Vodovod Žrnovnica“ d.o.o. i Komunalnog poduzeća „Murvica“ d.o.o. u novo jedinstveno društvo.
Time su stvoreni preduvjeti za realizaciju projekta „Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ vrijednog 360 milijuna kuna koji će se najvećim dijelom financirati sredstvima Europske unije. Vlasnički udjeli u novom društvu raspoređeni su na način da po 43% imaju Grad Crikvenica i Grad Novi Vinodolski, dok Vinodolskoj općini pripada 14% vlasništva.
Unatoč najavama uoči sjednice i izdanim priopćenjima, kod donošenja odluke o spajanju „Murvice“ i „Vodovoda“ među vijećnicima nije bilo većih prijepora, pa je odluka o spajanju donijeta sa 16 glasova ZA, dok je suzdržan bio Branko Kleković (PGS).

U raspravi koja je prethodila donošenju odluke o spajanju najviše je pitanja bilo vezano uz omjere u vlasničkoj strukturi novog društva. Vijećnik Branko Kleković (PGS) je tražio objašnjenje na temelju kojih kriterija se došlo do omjera 43:43:14 i pitao je li to baš najpovoljnije za Grad Crikvenicu. Kleković također smatra da nije nužno odmah donijeti odluku o spajanju društava, već da bi se o tome još trebalo raspraviti.
 
Konkretan odgovor o kriterijima nije dobio, međutim predsjednik Gradskog vijeća Veselko Mutavgjić je naglasio kako su interesi Grada  Crikvenice zaštićeni upravljačkim pravima i podsjetio da je dosad Grad Novi Vinodolski imao 51% u vlasništvu KTD-a „Vodovod Žrnovnica“, a da je dogovorom i konsenzusom svih strana taj udio sada smanjen na 43% (jednako kao i Grada Crikvenice) i da nema bojazni kako će Grad Crikvenica u novom društvu biti u podređenom položaju.

Na sličan način je o toj temi govorio i Igor Uremović, direktor KTD „Vodovod Žrnovnica“ kazavši kako je ovo  preozbiljan projekt i da su upravljačkim pravima zaštićeni interesi partnera.
Nazavisna vijećnica Sonja Polonijo je ustvrdila da su vlasnički omjeri u novom društvu prilično izbalasirani, ali da nju zanima postupak mogućeg razdruživanja nakon pet godina, što bi, kako je rekla, moglo otvoriti goleme probleme. Raspravu o detaljima razdruživanja vijećnici međutim nisu vodili uz opću konstataciju da se „još nisu ni udružili, a već bi se raspravljalo o razdruživanju“.

Vijećnici HNS-a Žarko Stilin i Dragutin Šnajdar podržavaju odluku o spajanju društava, a u svojem istupu za govornicom Dragutin Šnajdar je ukazao na nesrazmjer u sadašnjoj strukturi zaposlenih u KTD „Vodovod Žrnovnica“. U Vodovodu je sada 99 zaposlenih od kojih je vrlo mali broj s područja Grada Crikvenice, što u novom društvu ne bi trebalo biti tako, smatra Šnajdar, ukazavši na značajan prihod gradskog proračuna koji se ostvaruje po osnovi davanja iz  plaća zaposlenih.

Vijećnik Paulo Krmpotić (HDZ) je podržao spajanje „Murvice“ i „Vodovoda“ istakavši da je Grad Crikvenica dvadesetak godina bio u podređenom položaju glede vlasništva u „Vodovodu Žrnovnica“ i da se ovime dobiva puno više. Krmpotić također smatra da nema nikakvog razloga za odgađanje donošenja odluke o spajanju društava.
Davorka Vukelić Ljubobratović (SDP) je zaključila da  oni nisu mogli utjecati na kreiranje odluke o spajanju i da je riječ o političkom dogovoru s kojim nisu zadovoljni, ali da je najvažnije da po realizaciji projekta za četiri godine Grad Crikvenica dobije temeljnu komunalnu infrastrukturu 
Nakon provedene rasprave uslijedilo je glasovanje i donijeta odluka o spajanju „Murvice“ i „Vodovoda Žrnovnica“. Posebno zadovoljstvo tom odlukom iskazali su direktor „Vodovoda Žrnovnica“ Igor Uremović i gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina.  

Što donosi projekt „Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“

Projekt „Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ vrijedan je oko 360 milijuna kuna i njime će se izgraditi 80 kilometara kanalizacije i 16 kilometara vodovoda na području Grada Novog Vinodolskog, Grada Crikvenice i Vinodolske općine. Izgradit će se ili rekonstruirati 23 crpne stanice i dva pročistača otpadnih voda. Crikvenički pročistač će se graditi uz Dubračinu kod HEP-a, a novljanski iznad Pavlomira. U sklopu projekta predviđena je i gradnja sušare na području Novog u sklopu pročistača u kojoj će se dehidrirati mulj i svesti na 25 posto suhe tvari.
Projekt Aglomeracije će se sufinancirati sredstvima Europske unije u iznosu od 71,21% dok će preostalih 28,79% osigurati Ministarstvo poljoprivrede, „Hrvatske vode“, gradovi Novi Vinodolski i Crikvenica te Vinodolska općina.

U cijeloj ovoj priči sve je pozitivno osim činjenice da u ovom Projektu nije obuhvaćeno Jadranovo.
Rečeno je da će se po realizaciji ovog Projekta za dobivanje sredstava Europske unije kandidirati rješavanje kanalizacije u Jadranovu, a do tada Jakovari - čekajte kao i dosad.

Ivica Šubat  

Podijelite