Danas počinje prikupljanje zahtjeva i dokumentacije za ostvarivanje prava na isplatu božićnice

Grad Crikvenica nastavlja s nizom mjera podrške svojim umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, a sukladno Odluci koju je u 2023. godini donijelo Gradsko vijeće Grada Crikvenice.

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici mirovine s prebivalištem na području Grada Crikvenice, koji udovoljavaju uvjetu prihoda u visini do 450,00 eura mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć (božićnicu) i to kako slijedi:
- 100,00 EUR za umirovljenike i korisnike prava na nacionalnu naknadu čiji prihod iznosi do 350,00 EUR,
- 75,00 EUR za umirovljenike čiji prihod iznosi 350,01 EUR do 400,00 EUR,
- 50,00 EUR za umirovljenike čiji prihod iznosi od 400,01 EUR do 450,00 EUR

Pravo na božićnicu ostvaruju osobe s prebivalištem na području Grada Crikvenice koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
a) pravo na nacionalnu naknadu prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe, što se dokazuje rješenjem o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu;
b) mirovinu do 450,00 EUR što se dokazuje zadnjim odreskom od mirovine i potvrdom o visini dohodaka i primitaka Porezne uprave za prethodnu (2022.) godinu.

Prihod se definira kao prosječni mjesečni prihod ostvaren u godini koja prethodi godini u kojoj korisnik ostvaruje pravo na pomoć. U prihode se ne uračunavaju iznosi po osnovi pomoći iz socijalne skrbi Grada Crikvenice, kao ni doplaci, naknade i potpore određene Zakonom. Mjesečni iznos mirovine uključuje i mirovinu ostvarenu po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Prikupljanje Zahtjeva i dokumentacije za ostvarivanje prava na isplatu novčane pomoći (božićnice) korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i korisnicima mirovine sa područja Grada Crikvenice bit će organizirano po mjestima kako slijedi:

SELCE
20. studeni 2023.g., ponedjeljak
21. studeni 2023.g. utorak
u prostorijama TZG Crikvenice – TIC-a Selce Šetalište Ivana Jeličića 1, Selce od 09:00 do 12:00 sati

DRAMALJ
22. studeni 2023.g., srijeda
23. studeni 2023.g., četvrtak
u prostorijama TZG Crikvenice – TIC-a Dramalj Gajevo šetalište 48, Dramalj od 9:00 do 12:00 sati

JADRANOVO
24. studeni 2023.g., petak
27. studeni 2023.g., ponedjeljak
u prostorijama TZG Crikvenice – TIC-a Jadranovo, Ivani bb, Jadranovo od 9:00 do 12:00 sati

CRIKVENICA
20. – 30. studeni 2023., u prostorijama gradske vijećnice - mala sala (I. kat objekta Stare škole ) Vinodolska ulica 1, Crikvenica, od 09:00 do 14:00 sati

Da bi podnesli zahtjev korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici mirovine trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak od mirovine (hrvatske i inozemne). Temeljem potpisanog zahtjeva izvršit će se uvid u Evidenciju o dohocima i primicima – EDIP (Porezna uprava RH) u svrhu ostvarivanja prava na novčanu pomoć.
Za sve umirovljenike koji podnesu zahtjev i ostvare pravo, isplata božićnica vršit će se u poslovnici FINA-e u Crikvenici, Školska 1, u razdoblju od 12.12. - 28.12.2023.g.

Ispunjeni Zahtjev s pratećom dokumentacijom možete dostaviti:

  • e-mailom na adresu: [email protected],
  • osobnom dostavom na mjestima gdje će biti dežurstva gradske uprave Grada Crikvenici u razdoblju od 20.11. do 29.11.2023.g.
  • putem pošte na adresu: Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, najkasnije do 29. studenog 2023.g.

Korisnici koji ne ostvare pravo na novčanu pomoć bit će obaviješteni pisanim putem. Posvećujući posebnu brigu o najpotrebitijoj skupini građana ove godine iznosi božićnice su povećani, kao i limit mirovina temeljem kojih će se vršiti isplata, te će božićnicu uz umirovljenike ostvariti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu novčane pomoći (božićnice).pdf

Podijelite