Crikveničani na "Adria Advent "Marathonu 2019."

1 - Zlatka Kuharić Dragojević, Hilda Posavec, Helena Hreljac, Zoran Kizo Dragojević, Anamarija Avdagić, Katarina Kuharić (čuči), Deniz Avdagić
2 - Igor Kostrenčić, Mauro Jurišić, Robert Bashota i Boris Lovrić
3 - Dijana Lukšić, Nataša De Carina, Robert Bashota i Aleksandra Domijan
4 - Ivan Čotra
5 -  Zvonko Pavličević
6 - Igor Kostrenčić, Boris Lovrić, Robert Bashota i Domagoj Tus
7 - Igor Kostrenčić, Vanja Kosagov i Robert Lončarić
8 - Laura Zahirović, Robert Bashota i Zvonko Pavličević
9 - Leo Dujić

Sve je više naši sugrađana koji nastupaju na popularnom "Adria Advent Marathonu", a veseli i to da ih se sve više bavi daljinskim trčanjem, za što kod nas postoje idealni uvjeti.
Ove godine nije bilo naših sugrađana u maratonskoj utrci na 42.195 metara, ali je zato njih 19 istrčalo polumaraton i 72 utrku građana na 5 kilometara. Posebno su bile zapažene organizirane grupe iz Srednje škole dr. Anttuna Barca i "Termi Selce" i skupina koja je trčala u spomen na Dejana Dragojevića. Evo njihovih rezultata:

Polumaraton:

25. Davor Petrinović - Dramalj Run Team 
51. Vlado Vukušić - SŠ Dr. Antun Barac
99. Domagoj Tus - Domazzi
189. Zvonko Pavličević - KCBT Bribir 1288
214. Igor Kostrenčić - Spartanfit
227. Ivan Čotra - KCBT Bribir 1288
233. Leo Dujić - Rekreativni klub Crikvenica
247. Azzaro Mujić
259. Božana Hreljac - Udruga umirovljenika
264. Dino Dobrinić - TK
300. Pavao Kombol - KCBT Bribir 1288
319. Vanja Kosagov
344. Matija Pilaš - SŠ Dr. Antun Barac
364. Laura Zahirović
379. Mirna Petrović
390. Filip Baričević
391. Neti Manestar - SŠ Dr. Antun Barac
419. Boris Lovrić - Vesele marende crikveničke Forca
423. Mateo Hudoletnjak - AK Jadran


Utrka građana:

19. Luka Đipalo - SŠ Dr. Antun Barac
23. Marko Škraljsky
30. Damir Peko-Lončar
49. Robert Maravić - SŠ Dr. Antun Barac
58. Josip Klobučar - SŠ Dr. Antun Barac
59. Noa Pahlić - SŠ Dr. Antun Barac
61. Enrino Škiljan - SŠ Dr. Antun Barac
66. Karlo Dragičević
75. Jan Čakarević 
86. Lovro Knez - SŠ Dr. Antun Barac
94. Sanja Juričić - SŠ Dr. Antun Barac
98. Mateo Lovrenović - SŠ Dr. Antun Barac
101. Tea Mavrić - SŠ Dr. Antun Barac
112. Zoran Delić
120. Matija Miklić - SŠ Dr. Antun Barac
121. Diana Pećanić
135. Mateo Ahel - SŠ Dr. Antun Barac
145. Antonio Miočić - SŠ Dr. Antun Barac
153. Ivan Butković - SŠ Dr. Antun Barac
154. Marin Jurčić - SŠ Dr. Antun Barac
156. Iva Košuljandić
163. Anja Klobučar - SŠ Dr. Antun Barac
173. David Keršovanić - SŠ Dr. Antun Barac
179. Iva Suden - SŠ Dr. Antun Barac
198. Tomislav Glavan
200. Ivna Belamarić - SŠ Dr. Antun Barac
204. Jelena Hrastina - Atletski klub Jadran Crikvenica
208. Petra Kršul
210. Aleksandra Domijan - Vesele Crikveničke Marende
215. Mirna Kružičević - SŠ Dr. Antun Barac
216. Jasna Frković
240. Ines Delić
251. Zoran Dragojević - ZA DEJANA!
253. Antonio Grganić - SŠ Dr. Antun Barac
258. Carmen Benić - SŠ Dr. Antun Barac
282. Marko Dragičević - Terme Selce
296. Tanja Mavrić - SŠ Dr. Antun Barac
297. Ivana Peko-Lončar 
305. Dijana Lukšić - Vesele Crikveničke Marende
307. Nataša De Carina
308. Vesna Cvitković
317. Hilda Posavec - ZA DEJANA!
318. Helena Hreljac -  ZA DEJANA!
321. Gordana Śkraljsky
324. Marija Peko-Lončar                            
337. Ivona Đurić - SŠ Dr. Antun Barac
338. Katarina Malenica - SŠ Dr. Antun Barac
341. Borna Bilušić - SŠ Dr. Antun Barac
344. Katarina Kuharić -ZA DEJANA!  
345. Mario Vukelić - AK Crikvenica
354. Ena Delić   
355. Nikolina Antić
356. Ella Antić
357. Danijela Janković - Terme Selce
358. Anamarija Čurlić - Terme Selce
359. Nives Mikulić Brkljača - Terme Selce
363. Matea Jakominić
367. Ana Lončarić Kostrenčić - OŠ Zvonka Cara
368. Zlatka Kuharic Dragojević - ZA DEJANA!
376. Deniz Avdagić - ZA DEJANA!
379. Lorena Matić - Terme Selce
384. Lara Raguž - Atletski Klub Jadran Crikvenica
386. Hana Butorac - SŠ Dr. Antun Barac
389. Maja Perhat - SŠ Dr. Antun Barac
391. Tamara Sučić         
396. Corina Butorac - SŠ Dr. Antun Barac
397. Ana-Marija Avdagić - ZA DEJANA!
400. Darije Dragičević - Terme Selce
401. Siniša Čakarević
402. Antonela Šamal - SŠ Dr. Antun Barac
403. Iva Brozičević-Dragičević - Terme Selce
404. Marijana Srdarev - Terme Selce
407. Sanja Božiček - Terme Selce
409. Marta Bužonja - SŠ Dr. Antun Barac

Foto: Marinko Gršković i Elma Dujić

Podijelite