Članarina u sportskim klubovima

Ocjenjujem da je tema članarine u sportskim klubovima jedna od važnijih u pogledu uključenosti djece u organizirani oblik tjelesne aktivnosti, odnosno sportske klubove.
Poželjno je da članarina u sportskim klubovima ima simbolični karakter, a ne da predstavlja jedan od važnijih izvora prihoda amaterskih sportskih klubova.
Mišljenja sam da je poželjno korisnicima programa u svim amaterskim sportskim klubovima osigurati ravnopravnost u pogledu iznosa i načina plaćanja članarine, bez obzira na granu sporta i spol korisnika programa. Na različitost iznosa članarine može utjecati jedino količina isporučene usluge (broj treninga).

Tijela, koja odlučuju o raspodjeli javnog novca amaterskim sportskim klubovima, bi trebala, po mojem mišljenju, vrednovati ostvarene prihode od članarine kao jedan od važnijih kriterija prilikom raspodjele javnog novca.  

ČLANARINA U NEKIM DRŽAVAMA EU

Proveo sam osobno istraživanje o iznosima članarine u nekoliko država članica EU. Istraživanje sam proveo u 6 država: Austrija (Klagenfurt), Francuska (Dijon), Mađarska (Budimpešta), Njemačka (Mannheim), Slovenija (Babno Polje) i Velika Britanija (Bristol).  

Rezultati istraživanja

 DržavaUobičajena članarina (euri)

neto plaća prosjek (euri)

udio (%)
Mađarska40,00635,006,3
Hrvatska20,00802,002,5
Slovenija20,001.062,001,9
Njemačka40,002.270,001,8
Velika Britanija30,001.990,001,5
Austrija30,002.324,001,3
Francuska13,002.225,000,6

Udio uobičajenog iznos članarine (150,00 kn = 20,00 €) u prosječnoj neto plaći u Hrvatskoj je među najvećima promatrajući prikazane države.
Mislim da i spomenuti podatak može biti jedan od važnijih razloga što je u Hrvatskoj od ukupnog broja tjelesno aktivnog stanovništva tek njih 11% uključeno u programe organizirane u sportskim klubovima.  

UMJESTO ZAKLJUČKA

Prema mojim saznanjima, znanstveno nije dokazana povezanost udjela članarine u neto plaći i broja tjelesno aktivnog stanovništva. Uprkos toga zanimljivo je spomenuti sljedeće znanstveno iskazane činjenice:

  • Od prije prikazanih država najmanje tjelesno aktivnog stanovništva je u Hrvatskoj (36%) i Mađarskoj (50%), dok je u svim ostalim državama redovito tjelesno aktivno više od dvije trećine stanovništva (66% i više);
  • Tjelesna neaktivnost je jedan od najznačajnija uzročnika bolesti srca i krvnih žila (kadrdiovaskularne bolesti), a te su bolesti vodeći uzroci smrti i invalidnosti;
  • Po mortalitetu od kardiovaskularnih bolesti Hrvatska sa stopom smrtnosti od 314/100.000 stanovnika spada među vodeće države EU.
  • Od prije prikazanih država veću stopu mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na RH ima Mađarska – 380/100.000 stanovnika, dok najmanju stopu mortaliteta ima Francuska – 101/100.000 stanovnika;
  • Od prije prikazanih susjednih nam država, stopa mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti u Sloveniji iznosi 218/100.000 stanovnika, a u Austriji 187/100.000 stanovnika.

Podijelite