Besplatna priprema za maturu srednjoškolcima s područja Grada Crikvenice

Grad Crikvenica aktivno razvija nove programe i projekte u želji da postane grad u kojem su mlade osobe afirmirane, osnažene i povezane.
Ove godine Grad Crikvenica u suradnji s portalom Educirajme.com za maturante s područja Grada Crikvenice (neovisno o tome koju školu pohađaju) osigurava besplatnu pomoć u učenju, pripremu za maturu.
Tržišna/redovna vrijednost, u slučaju da maturant sam plaća pristup aplikaciji, iznosi 212,36 eura.
Pripreme maturanata osiguravaju se kroz aplikaciju E-priprema za državnu maturu.

Navedenu aplikaciju dosad je koristilo više od 25.000 maturanata s područja cijele Hrvatske. Aplikacija E-pripreme nudi mogućnost:

  • interaktivnih kvizova (s vidljivim rješenjima odmah nakon rješavanja ispita)
  • interaktivne osobne statistike koja nudi prikaz osobnog napretka kroz evidenciju postotka svih riješenih ispita
  • uspoređivanja rezultata s ostalim korisnicima aplikacije
  • međusobnog slanja poruka motivirajućeg sadržaja
  • roditeljskog uvida u redovitost učenja i napredak djeteta.

Način prijave: na e-mail: [email protected]  poslati ispunjeni Obrazac koji je dostupan na: https://www.crikvenica.hr/javni-poziv-maturantima-pomoc-u-pripremi-mature/.  

Pristup aplikaciji bit će omogućen u najkraćem mogućem roku, a sve potrebne informacije za pristup prijavitelji će dobiti na svoj e-mail. Prijave se zaprimaju zaključno s danom 31. kolovoza 2023. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu na telefon 051/455-403 ili 051/455-481 i putem elektroničke pošte: [email protected]  

Želimo puno sreće svim našim maturantima i nadamo se da će im i ovaj model učenja pomoći u pripremi za maturu.

crikva.hr

Podijelite