Tvrtka "Sando" održavat će javnu rasvjetu i sljedeće četiri godine

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice vijećnici su donijeli odluku da se obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Crikvenice povjeri tvrtki „Sando“, koja je i dosad obavljala taj posao.
Odluka je donijeta na prijedlog gradonačelnika Damira Rukavine, nakon objavljenog javnog natječaja na koji se osim tvrtke „Sando“ nitko drugi nije javio. Za ovu odluku glasovalo je 10 vijećnika (8 vijećnika iz redova HDZ-a, Tomislav Miočić i Vlado Strinavić), dok je 7 vijećnika bilo suzdržano.
Ponuda „Sanda“ „teška“ je 997.316,25 kuna (s PDV-om) i obuhvaća pregled objekata i uređaja javne rasvjete, elektromontažne radove (sa i bez materijala), građevinske radove, antikorozivnu zaštitu te materijal i rezervne dijelove.

Zanimljivo pitanje postavio je vijećnik Mario Kružić u raspravi koja je prethodila donošenju odluke. Kružić je pitao:
- Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu navedeno je da su komunalne djelatnosti u smislu ovog zakona između ostaloga i javna rasvjeta. Pod pojmom javna rasvjeta razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.
Uvidom u sudski registar Gradskog komunalnog trgovačkog društva „Eko-Murvica“ vidljivo je da je između ostalog ista registrirana za gospodarenje i održavanje kupališta, luka i lučica, proizvodnju destiliranih alkoholnih pića, proizvodnju vina, proizvodnju sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata, proizvodnju eteričnih ulja, te čitav niz drugih djelatnosti.
Zbog čega Gradsko komunalno trgovačko društvo „Eko-Murvica“ nije registrirano za jedno od 11 komunalnih djelatnosti (održavanje javne rasvjete) a za ranije nabrojane stvari je, jer bi se tada možda moglo javiti na natječaj Grada Crikvenice za obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Crikvenice? - pitao je Kružić.

Doista, u sudskom registru stoji da je „Eko-Murvica“ registrirana za čak 123 djelatnosti među kojima su primjerice i poslovanje nekretninama, turističke usluge u nautičkom turizmu, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, univerzalne poštanske usluge, pružanje usluga smještaja, proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda, proizvodnja pića, tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem, izdavačka djelatnost i tako dalje …
Međutim, „Eko-Murvica“, premda je po definiciji gradsko komunalno društvo, nije registrirana i za obavljanje prema zakonu jedne od 11 temeljnih komunalnih djelatnosti – održavanje javne rasvjete.

U istupu za govornicom zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić nije dala odgovor zašto Gradsko trgovačko komunalno društvo „Eko-Murvica“ nije registrirano za obavljanje ove komunalne djelatnosti, kazavši kako bi na to pitanje bolje mogao odgovoriti direktor „Eko-Murvice“ Lovorko Gržac. No, Gržac je već bio otišao sa sjednice tako da odgovora nije bilo, premda je sjednici bio nazočan predsjednik Skupštine „Eko-Murvice“ Damir Rukavina (koji između ostalog i postavlja direktore u „Eko-Murvici“). Ali Rukavina se nije oglasio po ovom pitanju, a „Sando“ će i u sljedeće četiri godine održavati javnu rasvjetu na području Grada Crikvenice.  

Ivica Šubat     

Podijelite