Kolumne - Zavičajni kantun Iz moje perspektive Čitajmo zajedno Zavičajni kantun

Broj rođenih u Crikvenici od 1738. do 1815. g. i usporedba sa današnjim podacima

U ovom tekstu ću analizarati broj rođenih u naselju Crikvenica (ukupan broj rođenih, broj rođenih po spolu, broj rođenih blizanaca, dinamika rađanja, itd.) u razdoblju od 1738. do 1815. g. Ovaj je rad temeljen na svim upisima u Matičnu knjigu rođenih (krštenih) župe Kotor od 1738. do 1793.g.

Mons. Vladimir Sušić dugogodišnji crikvenički župnik

Monsignor Vladimir Sušić je rođen 30. rujna 1915. u Mrkoplju, odrastao je u Ogulinu gdje je završio nižu gimnaziju, a školovanje je nastavio u Senju. Teološku naobrazbu završio je u senjskoj bogosloviji 1940.g. nakon čega je u katedrali zaređen za svećenika.

Usporedba učestalosti crikveničkih prezimena

Usporedba crikveničkih prezimena rođenih između 1738. i 1793. godine s Popisom stanovništva 2001. godine Prema istraživanju temeljenom na Matičnoj knjizi rođenih (krštenih) župe Kotor (što je zapravo današnje naselje Crikvenica) ustanovio sam da je od 1738. do 1793. godine rođeno 1.380 djece.

Prezimena iz prve knjige rođenih (krštenih) župe Kotor 1738. - 1793.

Prezimena su vjerodostojni jezični i kulturni spomenici naroda koji ih je stvorio i koji ih čuva kao izraze neprekinuta pamćenja i postojanja. Ona su spomenici naše opstojnosti na određenome području i imaju neprocjenjiv značaj u izučavanju demografije, jezikoslovlja i rodoslovlja.

Stanje duša (Status Animarum) župe Crikvenica 1793. - 1812. i 1821. - 1832.

Crkvene knjige koje se nazivaju Stanje duša (Status Animarum) su jedan od kvalitetnijih rodoslovnih izvora pri istraživanju obiteljskog stabla. Njihovo vođenje utvrđeno je Rimskim obrednikom (Rituale Romanum) iz 1614. godine s intencijom da crkvene vlasti imaju evidenciju i uvid o stanju u župi.

Prva knjiga rođenih (krštenih) župe Kotor

Rođenje, vjenčanje i smrt dokazuju se javnim dokumentima koji se zovu matične knjige (rođenih, vjenčanih i umrlih). Na Tridentskom koncilu, koji je s prekidima održan od 1545. do 1563. g., utvrđen je način vođenja matičnih knjiga.

Iz spomenice mons. Rigonija

Prije stotinjak godina (1914.-1918.) bjesnio je 1. svjetski rat čije su razorne posljedice osjećali svi, neovisno o tome jesu li se borili kao vojnici na bojišnici ili su za vrijeme rata patili kao civili.

Vinodol i Vinodolci u 1856. godini

U knjizi „Povesti biskupijah Senjske i Modruške ili Krbavske“, 1856.g. Manoilo Sladović piše o Vinodolu i Vinodolcima zanimljiv tekst: „ ... Pod ovo okružje broji se sada bribir s omanjimi selci: dragalin, gradac, jagorva, kičeri, kosavin, kričina, podugrinac, poduljin, stale...

U Crikvenici je 1859. živjelo 2.116 duša

Iz izvještaja kirurga Ivana Andrianića za 1859. godinu Na čelu Carskog i kraljevskog zdravstvenog područnog ureda u Crikvenici bio je 1859.g. kirurg Ivan Krstitelj Andrianić. Njegova je obaveza bila podnijeti Županiji riječkoj (formirana 1850.g.

Na "Titanicu" je bilo i naših ljudi ...

Putnički brod „Titanic“ u to doba najveći brod na svijetu (dužina 269 m, širina 28 m, visina 56 m), isplovio je 10. travnja 1912. godine na svoje prvo putovanje iz britanske luke Southampton prema New Yorku s oko 2.200 putnika i članova posade.