Kolumne - Sportski život Sportski život Čitajmo zajedno Zavičajni kantun

Sport u brojkama

BROJNOST SPORTSKIH FEDERACIJA U SVIJETU

Žene u sportu

Financiranje sporta nije jedini preduvjet sportskih uspjeha i zdravlja ljudi ali je važan dio toga

Sportska rekreacija

Sportska rekreacija je organizirana aktivnost koja tjelesno, mentalno i sociološki obogaćuje, opušta i obnavlja svakog pojedinca i pridonosi poboljšanju kvalitete njegova života

Članarina u sportskim klubovima

Tijela, koja odlučuju o raspodjeli javnog novca amaterskim sportskim klubovima trebala bi vrednovati ostvarene prihode od članarine kao jedan od važnijih kriterija prilikom raspodjele javnog novca.

Financiranje sporta u Crikvenici

Gradovi koji su u gospodarskom smislu slični i usporedivi s našim gradom, a kojima je turizam najznačajnija gospodarska djelatnost, za sport izdvajaju znatno više proračunskih sredstava

Financiranje sporta u Hrvatskoj

Po ulaganjima u sport i rekreaciju Hrvatska se nalazi na predzadnjem mjestu u Europskoj uniji