Kolumne - Sportski život Sportski život Čitajmo zajedno Zavičajni kantun

Članarina u sportskim klubovima

Tijela, koja odlučuju o raspodjeli javnog novca amaterskim sportskim klubovima trebala bi vrednovati ostvarene prihode od članarine kao jedan od važnijih kriterija prilikom raspodjele javnog novca.

Financiranje sporta u Crikvenici

Gradovi koji su u gospodarskom smislu slični i usporedivi s našim gradom, a kojima je turizam najznačajnija gospodarska djelatnost, za sport izdvajaju znatno više proračunskih sredstava

Financiranje sporta u Hrvatskoj

Po ulaganjima u sport i rekreaciju Hrvatska se nalazi na predzadnjem mjestu u Europskoj uniji

Krize u sportu

Kada bavljenje sportom prestane biti igra, zabava i uživanje, dolazi kod djece najčešće do gubitka interesa i odustajanja od sporta.

Odabir sporta

Na području Grada Crikvenica aktivno djeluju 33 sportska kluba u 20 sportskih grana.

Roditelji u sportu

Velika većina roditelja je spremna dati sve za svoju djecu pa tako uložiti puno i u njihov sportski dio života i sportski razvoj.

Posljedice tjelesne neaktivnosti

Tjelesna neaktivnost je jedan od najznačajnijih uzročnika bolesti srca i krvnih žila (kardiovaskularne bolesti)

Uzroci nedovoljne tjelesne aktivnosti

Udio izdvajanja za sportske klubove u proračunu našega Grada za oko 15% je manji u odnosu na prosjek usporedivih gradova s time da je prosječni proračunski prihod u Gradu Crikvenici za oko 25% veći u odnosu na prosjek istih tih gradova.