Zidarska škola u Crikvenici (3)

U razdoblju do 2. svjetskog rata škola je u nekoliko navrata mijenjala svoj službeni naziv (Zidarska škola, Zidarsko klesarska škola, Kraljevska zidarska škola, itd.).
Godišnje je bilo 20-tak novoupisanih učenika tako da u sva tri razreda, u pravilu, nije bilo više od 60 učenika. Tijekom tog razdoblja u školi je radilo više stalnih i honorarnih inženjera koji su svojim radom, znanjem i iskustvom visoko podigli ljestvicu ugleda škole koja je godinama omogućavala zapošljavanje kvalitetnog i stručnog kadra u građevinskoj operativi.  

Osvrt o gradnji nove zgrade zidarske škole u Crikvenici 1936. g. napisao je monsignor Antun Rigoni (začasni kanonik i dugogodišnji crikvenički župnik) u Spomenici župe Crikvenica, a u kojem prenosi tekst iz „Novosti“ br. 145 od 26. svibnja 1936. godine [1].  

Gradnja nove zidarske škole u Crikvenici, jedine u našoj zemlji

- Raspisana je licitacija za 15.6. kod Tehničkog odjeljenja banske uprave za gradnju nove Majstorsko-djelovodske (zidarske) škole u Crikvenici. Škola će se izgraditi na zemljištu koje je kupila općina crikvenička, građevnu glavnicu je osigurala banska uprava, a izvjesnu pomoć dalo je i Ministarstvo trgovine i industrije odnosno Državni zavod za unapređenje zanatstva i industrije.
Za zemljane i zidarske radove predviđeno je 586.000 din., dok će cjelokupna gradnja stajati oko 850.000 din., koja je svota osigurana u banovinskom budžetu. Zgrada je najmodernije projektirana sa svim potrebnim komforom, a projekat još predviđa i eventualnu nadogradnju još jednog kata prema potrebi u budućnosti. Program predviđa u suterenu radionice, skladišta, stan za podvornika i u prizemlju učionice, kabinet, zbornicu, upravnikovu kancelariju te na katu stan za upravnika. Projekat je izradio ing. arh. Rogović. Nadzor nad izvedbom vršit će ing. arh. Šandor.
Sadašnja škola smještena je u prostorijama osnovne i građanske škole, tako da joj je rad veoma otežan. Pitanje gradnje vlastite zgrade za ovu toliko potrebnu školu za Hrvatsko primorje vuče se već niz godina, dok nije evo konačno privedeno kraju nastojanjem banske uprave, osobito načelnika odjeljenja za trgovinu, obrt i industriju dr-a Ognjeslava Aranickoga.
Ova škola je jedina ove vrste u našoj zemlji. Kako je gotovo izumro klesarski zanat, to je za njegovu obnovu predviđena u školi nastava sa potrebnim radionicama. Zgrada će biti smještena kraj novosagrađene turističke ceste Crikvenica – Selce – Novi, da bi bila pristupačnija za učenike iz oba sreza crikveničkog i novljanskog, odakle su uglavnom svi učenici. S gradnjom će se započeti odmah po obavljenoj licitaciji.

Temeljni kamen na novogradnji zidarske škole položen je 29. lipnja 1936. uz nazočnost vlasti, gospodarstva, škola, itd., a blagoslov je obavio mjesni župnik msgr. Antun Rigoni. Gradnja školske zgrade trajala je više od dvije godine i ona je svečano otvorena 25. studenoga 1938.
Školu je otvorio ministar trgovine i industrije inženjer Kabalin, a u ime banske uprave bili su nazočni načelnik dr. Ognjeslav Aranicki i inspektor ing. Pavao Jušić. U ime učenika škole i nastavničkog zbora govorio je ravnatelj g. Petar Bogović. Na otvorenju su bili nazočni mnogi predstavnici općina, škola, tiska, gospodarstva, udruga, itd. Župnik Antun Rigoni, koji je dvije godine ranije blagoslovio kamen temeljac, sada je posvetio školu.  
Tako se je nakon 30 godina djelovanja i održavanja nastave u privatnim kućama te stalnog seljenja, 1938. godine škola konačno uselila u „svoju“ novosagrađenu zgradu [2] u današnjoj Zidarskoj ulici [3].

_________________________________________                                                                                     
[1] Ovdje ćemo, uz neznatna kraćenja, prenijeti taj zanimljiv tekst
[2] U istoj zgradi, koja je u proteklom 80-godišnjem razdoblju u više navrata rekonstruirana, dograđivana i proširivana, nalazi se današnja crikvenička Srednja škola dr. Antuna Barca
[3] Upravo je u spomen Zidarskoj školi, ulica u kojoj se nalazila ta škola dobila isti naziv

 

Podijelite