Urbanizacija Crikvenice do 1914. (2)

1. Crikvenička luka. 1893. (izvor: arhiv Grada Crikvenice)
2. Natječaj za izgradnju luke, 1872. (izvor: Državni arhiv u Rijeci)

Crikvenička luka

Značaj Crikvenice kao pomorske luke seže u 16. stoljeće kada su Frankopani na ušću Dubračine vršili uvoz i izvoz proizvoda te taj prostor funkciju luke zadržava sve do 19. stoljeća. To je stoljeće industrijske revolucije i velikih promjena u pomorskom prometu. Za pogon teretnih brodova počinje se koristiti parni stroj, brodovi postaju teži i veći pa luka na Dubračini postaje premalena i preplitka za primanje takvih plovila. Kako se iz arhivskih spisa može zaključiti, Crikveničani su općinskim novcem financirali gradnju nasipa na mjestu današnje luke, ispred središnjeg gradskog trga. U nekoliko su navrata tražili od Kraljevske kotarske oblasti sredstva za produljenje nasipa i gradnju luke primjerene za grad razvijene trgovine kakva je bila Crikvenica. U svakoj od sačuvanih molbi nastoji se objasniti koliko bi gradnja većeg pristaništa značila za unaprjeđenje grada, ali i istaknuti važnost Crikvenice po pitanju trgovine, obrta i novčane privrede. Jedna od njih je 1871. godine upućena županu ondašnje Županie riečke i civilnom kapetanu grada Bakra Silvinu Meduniću:
- Još od prošlog ljeta bijaše nam od Kr. pomorske oblasti u Trstu obećano, da će se produljenje morskog nasipa na Crikvenici godine 1871. u proračun uzeti. Na temelju toga obećanja podnesli smo bili molbu na presvetloga gospodina gubernatora riečkoga još prije dva mjeseca, za da se ta gradnja čim prije izvede. Pošto iza toga nikakve obaviesti dobili nismo a kako je jur konstatirano produljenje upitnog nasipa kojeg je obćina svojim troškom načinila od preke je nužde za Crkvenicu…

Naposljetku su odobrena sredstva od deset tisuća forinti i dopušteni radovi. Iste godine kada je upućena i zamolba županu, u kolovozu je objavljen natječaj za izgradnju luke:
- Da polag Osnove odobrene od strane visokog kr. ugar. Ministerstva za javne radnje i obćenje, odlukom 15toga Kolovosa 1871 broj 11412 može preduzeti dovršenje dielah koje se odnašaju na položenje nasipa i zala, potrebitih za napravljenje mesta za sidrovinu u Cirkvenici, derzati će se dne 2 Travnja 1872 o 12 satih o podne jeftimbena rasprava kod tehničkog ureda ove kr. pomorske oblasti, na koju pozivlju se svi oni koji upitnu radnji preduzeti namieravaju. (…) Isto dėlo pako koncem dvajuh godinah mora biti sveršeno. (…) Najkoristniji nudioc će se smatrati onaj koji najmanju ponudu učinio bude – i ako dve ponude bi jednake bile dati će seprednost onoj koja bijaše prije izručena

U uvjetima natječaja stoji kako će radove na izgradnji dobiti onaj koji izda najjeftiniju ponudu. Nadalje, navedeno je koliko se mora produžiti otprije započeti nasip na južnoj strani te se uvjetuje gradnja gata na sjevernoj strani. Radovi moraju biti dovršeni u roku od dvije godine. Kako je i uvjetovano natječajem, crikvenička luka dovršena je 1873. godine i ona postaje središtem trgovačkog, gospodarskog i društvenog života grada. Otvorenje luke podudara se s još jednim važnim događajem za Crikvenicu. Riječ je o završetku dionice pruge koja je Budimpeštu preko Karlovca povezivala s Rijekom.

Podijelite