U srijedu javna tribina o pružanju usluga smještaja u domaćinstvu

Gradska organizacija SDP-a Crikvenica u srijedu 9. siječnja 2019. u 18:00 sati organizira javnu tribinu s vrlo zanimljivim temama vezanim uz pružanje usluga smještaja u domaćinstvu.
Javna tribina će se održati u Gradskoj vijećnici (Stara škola, Vinodolska bb), a izlagač će biti naš poznati turistički djelatnik Nedo Pinezić.
Teme koje će biti na dnevnom redu su:
- Kako će novi način određivanja poreza na dohodak utjecati na pružanje usluga u domaćinstvu?
- Što nam donose promjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ako pružamo usluge smještaja u domaćinstvu?     
- Što se predlaže u novom Zakonu o boravišnoj pristojbi?

Inače, do 31. siječnja 2019. Gradsko vijeće Grada Crikvenice mora donijeti odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu. Predlaže se donošenje odluke kojom bi se, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18.) utvrdila visina paušalnog poreza u smještajnim jedinicama koje se nalaze na području Grada Crikvenice. Propisano je da visina paušalnog poreza ne može biti utvrđena u iznosu manjem od 150,00 kuna, niti u iznosu većem od 1.500,00 kuna. Dosad je prema odredbama Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima visina paušalnog poreza na području Grada Crikvenice iznosila 300,00 kuna, a novi prijedlog je da  visina paušalnog poreza na području Grada Crikvenice bude u visini od 345,00 kuna.  
Ukoliko  Gradsko vijeće do 31. siječnja 2019. godine ne donese odluku o visini paušalnog poreza, visina paušalnog poreza će za 2019. godinu iznositi 750,00 kuna.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
Javno savjetovanje vezano uz ovu temu otvoreno je do 20.1.2019. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: savjetovanje@crikvenica.hr  

crikva.hr        

Podijelite