Tri crkve svete Katarine

Vjerojatno se rijetko koje mjesto može pohvaliti da je kroz povijest imalo 3 crkve posvećene istoj svetici.

Kapelica svete Katarine

Iako se ne zna točno kada je izgrađena, prvom selačkom crkvom se smatra kapelica svete Katarine izgrađena u XV. stoljeću a posvećena 1498. godine na maslinsku nedjelju. To je bila zajednička kapelica za Selca – tri sela koja su činila jedno naelje Brdo, Metlina i Selce. Kapelica se nalazi u Parku svetog Josipa pokraj crkvice svetog Josipa.

Crkva svete Katarine

Svega nekoliko metara od spomenute prve kapelice svete Katarine izgrađena je u XVIII. Stoljeću crkva svete Katarine, koja je od 1807. do izgradnje nove crkve bila i župna crkva. Zanimljivo je spomenuti da je u trenutku, kada je ta crkva postala premala, ispred nje nadograđen trijem kako bi svi koji žele mogli sudjelovati u bogoslužju. Ova je crkva sredinom XIX. stoljeća porušena kada je izgrađena župna crkva i danas se na njenom mjesut nalazi crkva svetog Josipa.

Župna crkva svete Katarine

Najnovija crkva svete Katarine, danas župna crkva, izgrađena je u samo 3 godine i to ponajviše doprinosom Selčana, 1885. – 1888. kada je i posvećena. Crkva je posvećena na blagdan svetog Luke 18.10. pa se i taj dan slavi kao mjesni blagdan (Dan klečanja). Prvi drveni krov na zvoniku srušila je bura pa je izgrađen kameni šiljasti koji je na crkvi i danas. Već 1889. je u zvonik postavljeno zvono, međutim skinuto je za potrebe prvog svjetskog rata da bi ponovno bilo ugrađeno 1923. godine. Posebna dragocijenost crkve je relikvijar svete Katarine.

Podijelite