Sveta Kata snig na vrata


S obzirom da smo se čitati započeli čestitkom Selčanima dana mjesta Selce zasigurno je pokoji redak potrebno posvetiti imenu Katarina i svetoj Katarini.

Ime Katarina

Značenje imena Katarina nije u potpunosti odgonetnuto. Sa sigurnošću se zna da ono ima porijeklo u grčkom jeziku. Jedna teorija pretpostavlja da ime dolazi od grčkog i bizantskog imena Haikaterine ili Hekaterine, vjerojatno povezana s Hakatom (Hekate- božica svijeta mrtvih). Jedna od pretpostavki je da ono potiče od termina katarza, koji bi se mogao prevesti kao očišćenje, pa bi u tom slučaju Katarina bila "ona koja je čista".
Drugo moguće značenje je ono koje kaže kako potječe iz grčke riječi ἐκάτερα (ekàtera), "svaka". Latinizirani oblik imena je Catharina, koje po tradiciji dolazi od grčkog ženskog pridjeva καθαρά (katharà), što znači "čista, iskrena, neposredna".

Katarinske poslovice

Dvije najpoznatije poslovice povezane sa „svetom Katom“ svakako su „Sveta Kata snig na vrata“ i „Ča mesopust da, Katarina oda“. Prva, mogli bismo reći najpopularnija meteorološka izreka koja spominje ovu sveticu vezuje je uz snijeg jer obično je ovo doba znatnijeg pogoršanja vremena i osjetnog zahlađenja. Prema pučkom kalendaru ovaj blagdan označava posljednje dane jeseni i početak zime te početak pripreme za Božić. Druga, koja je vezana uz karnevalske običaje, ili kako mi u Hrvatskom primorju zovemo „štajun od mesopusta“ govori o nekada popularnoj pojavi da su se djeca rađala od listopada do svete Katarine. Naime kako maškare završavaju na čistu srijedu koja je obično u veljači, nakon 9 mjeseci, kako bi rekla moja baba „o Katarininoj“ vidimo „ki je o mesopustu ljuboval“.

Sveta Katarina

Zaštitnica mjesta Selce Katarina Aleksandrijska kojoj su posvećene prva kapelica svete Katarine još u 15. stoljeću, zatim druga izgrađena pokraj nje u 18. stoljeću i današnja župna crkva bila je učena ljepotica koja se suprostavila caru Maksiminu II i njegovoj želji da iskorijeni sve kršćane u Aleksandriji. Car je okupio najučenije filozofe da mladu ljepoticu odvrate od vjere, što oni nisu uspjeli i bili su pogubljeni. Katarina je bačena u tamnicu i mučena glađu koju preživi zahvaljujući pruženoj pomoći od anđela. Za to vrijeme na kršćanstvo je preobratila i carevu suprugu. Pobješnjeli car naredi da se svi kršćani pobiju osim Katarine od koje zatraži brak i odbacivanje vjere. Odbivši takvu ponudu, Katarina je i sebi potpisala smrtnu presudu. Car je naredio da se za nju izradi nova sprava za mučenje – kotač s bodežima kako bi bila isječena na komade. Međutim, plamen s neba je spalio kotač i Katarini je naposljetku odrubljena glava. Iz krvi koja je potekla iznikle su ruže šireći svoj miris po cijelom svijetu. Tijelo pokojnice anđeli su prenijeli na Sinaj gdje je u 6. stoljeću izgrađen samostan koji postoji i danas. Sveta Katarina se štuje i slavi širom svijeta kao zaštitnica učitelja, pravnika, teologa, tajnika, knjižničara, arhivista, učenika, kao i još mnogih drugih osoba koje u svojoj struci posežu za knjigama i znanjem koje one sadrže.

Podijelite