Stanovništvo Vinodolske općine 1857. – 2011.

1 - Bribir - granice naselja
2 - Bribir - granice naselja i broj stanovnika 1991. godine
3, 4 - Panorama Bribira
5 - Crkva sveti Juraj
6 - Katastarska granica između Selca i Bribira
( fotografije: Muzej Grada Crikvenice)

Bribir

Suvremeni popisi stanovništva u Republici Hrvatskoj, na način kako ih danas podrazumijevamo, vode se od 1857. godine. U tom, preko stoljeća i pol, dugom razdoblju može se pratiti stanovništvo i u našem vinodolskom kraju (Gradovi Crikvenica i Novi Vinodolski, Vinodolska općina) i to ne samo njegov broj već i neke druge značajke[1].
Ukupno je bilo 16 popisa stanovništva, prosječno svakih 10 godina. Jedino duže razdoblje između dva popisa (od 1931. do 1948. godine) uzrokovano je 2. svjetskim ratom. Zanimljivo je da se broj stanovnika može pratiti po pojedinim naseljima (selima) skoro u čitavom razdoblju osim u zadnja dva popisa (2001. i 2011.) kada su pojedina naselja (sela) spojeni u jedno (u pravilu su to današnji Mjesni odbori u pojedinim lokalnim jedinicama).  

Broj stanovnika Bribira pratit ćemo po slijedećim naseljima (selima): Dragaljin, Gradac[2], Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Podgori, Podskoči, Podugrinac, Poduljin, Sveti Mikula[3], Sveti Vid[4], Štale, Ugrini i Bribir (u užem smislu – centar) od 1857. do 1991.
Sva ova prethodno navedena naselja (sela) spojena su 2001. godine u jedno naselje – Bribir, tako da ćemo za zadnja dva popisa 2001. i 2011. moći pratiti stanovništvo samo na razini Bribira kao cjeline.  

Bribir – broj stanovnika po naseljima 1857.-2011.

naselje/god  1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931.
Bribir (uži centar)  195  224  205  269 312 274  221 195
Dragaljin  301  269  298  284  276  232  227  187 
Gradac  187  185  203  200  207  176  164  141 
Jargovo  263  243  251  230  216  200  202  163 
Kičeri  297  288  305  337  331  308  298  245 
Kosavin 170  184  171  170  176  187  184  150 
Kričina  279  319  277  287  283  294  266  218 
Podgori  398  439  455  409  405  410 364  267 
Podskoči  285  274  300  299  272  255  213  190 
Podugrinac 142  128  147  149  137  96  83  60 
Poduljin 158  160  154  154  150  119  110  93 
SvetiiMikula 198  187  191  155  134  127  138  94 
SvetiiVid 353  330  378  328  309  220  238  194 
Štale 617  622  640  594  649  562  529  430 
Ugrini 312  298  339  318  308  311  279  248 
BRIBIR ukupno 4155 4150  4314 4183  4165  3771  3516  2875 

 

naselje/god  1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
Bribir (uži centar)  40 57 92 118 86 113 0 0
Dragaljin  136 129 118 136 104 108 0 0
Gradac 83 72 84 101 122 134 0 0
Jargovo  105 101 83 70 61 52 0 0
Kičeri  170 165 172 189 200 161 0 0
Kosavin 108 120 110 110 92 97 0 0
Kričina 144 121 110 102 70 73 0 0
Podgori  171 180 155 178 158 167 0 0
Podskoči  114 122 126 99 91 74 0 0
Podugrinac 39  38  24  34  34  21  0 0
Poduljin 75  82  73  70  73  78  0 0
SvetiiMikula 66  69  58  54  35  30  0 0
SvetiiVid 149  135  164  161  153  120  0 0
Štale 269  276  299  304  351  310  0 0
Ugrini 176  179  186  189  170  190  0 0
BRIBIR ukupno 1845  1846  1854  1915  1800  1728  1753 1695

(Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr)  

Iz prethodne tablice može se isčitati više zaključaka. Što se tiče ukupnog broja, razvidno je da je Bribir najveći broj stanovnika imao u drugoj polovici i krajem 19. st. kada, u svih 5 popisa između 1857. i 1900., broji više od 4000 ljudi (najviše 1880. godine 4314 stanovnika).
Broj stanovnika Bribira počinje naglo padati u prvih 30 godina 20. stoljeća što je uzrokovano velikom ekonomskom emigracijom.
No, najveći pad broja stanovnika dogodio se između 1931. i 1948., na  koji je presudan utjecaj imao 2. svjetski rat u kojem je Bribir doživio pravi egzodus. U tom je razdoblju broj stanovnika pao za više od trećine, s 2875 na 1845, dakle smanjio se za 1030.
U razdoblju poslije 2. svjetskog rata broj stanovnika stagnira i stalno se kreće između 1800 i 1900, da bi od 1981. počeo blago padati, ostvarivši najnižu razinu 2011. kada je bilo samo 1695 stanovnika ili 2,5 puta manje od broja prije 150 godina.

Najnapučenija bribirska sela s najvećim brojem stanovnika su Štale, Podgori, Ugrini, Kičeri i Sv. Vid. Tako su u drugoj polovici 19. st. Štale imale u kontinuitetu preko 600, Podgori preko 400, a Ugrini, Kičeri i Sv.Vid u pravilu preko 300 stanovnika. Danas je broj ljudi u tim selima 2 do 3 puta manji. Najmanja sela Bribira su Podugrinac, Sv.Mikula i Poduljin koja su između 1857. i 1910. imala između 100 i 200 stanovnika, dok danas u tim selima živi samo po nekoliko desetaka stanovnika.  

Zanimljivo je kako je Bribir i njegova naselja opisao Vinko Sabljar u svojoj knjizi „Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije“ koja je izdana u Zagrebu 1866. godine. Ta vrlo značajna knjiga je Sabljarovo životno djelo koje je pisao desetak godina (između 1856. i 1866.), a podatke za knjigu je prikupljao i pripremao mnogo duže. Ona ne sadrži samo popis mjesta i naselja sa brojem stanovnika te crkveni, sudbeni i poštanski ustroj, nego i niz drugih dragocjenih podataka. Broj stanovnika u toj knjizi bazira se na prvom popisu iz 1857.  

Za Bribir Sabljar piše (nakon što kratice iz knjige pretvorimo u pune izraze dobivamo slijedeći tekst):
- BRIBIR (nekad Asis) mjesto u županiji Rijeka, kotar Vinodol, pošta Novi sudčija[5] u mjestu; 80 kuća 195 stanovnika, rimokatolička župa sa župnom crkvom Sv. Petar i Pavao u mjestu, škola 1 učitelj 179 muških đaka (učenika), 136 ženskih đaka (učenica) – sudčija ima područna mjesta: Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Podgori, Podskoči, Podugrinac, Poduljin, Sv. Nikola, Sv. Vid, Štale, Ugrini, 843 kuće 4155 stanovnika - rimokatolička župa u biskupiji Modruš (Senj), arhiđakonat Modruš (Novi), đakonat (dekanat) Vinodol (Novi), ima ista područna mjesta kao i sudčija“.  

Kod svih manjih naselja ili sela (Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin, Kričina, Podgori, Podskoči, Podugrinac, Poduljin, Sv. Nikola, Sv. Vid, Štale, Ugrini) koja, uz Bribir (u užem smislu), u zbroju čine mjesto Bribir, u knjizi je navedeno da su to sela u županiji Rijeka, kotaru Vinodol i da imaju poštu Novi te rimokatoličku župu i sudčiju u Bribiru.

--------------------------------------------------------         

[1] Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr
[2] Do 1910. i od 1991. iskazuje se kao Gradac, a od 1921. do 1981. Gradac Bribirski. U 2001. pripojeno naselju Bribir
[3] Iskazivano pod imenom Sveti Nikola od 1857. do 1890. i Sveti Mikula od 1900. do 1961., Mikula u 1971. i 1981. te Sveti Mikula 1991. Od 2001. pripojeno naselju Bribir
[4] Do 1961. iskazivano pod imenom Sveti Vid, u 1971. i 1981 pod imenom Vid, a u 1991. pod imenom Sveti Vid. U 2001. pripojeno naselju Bribir   
[5]  Sudčija je hrvatski pravnopovijesni izraz za sudski okrug odnosno područje na kojem je nadležan neki sud   

Podijelite