Petačke štorije (62)

Školska spomenica

Sa godinom Sinkova dolaska u Crikvenicu počinje školska spomenica. Spomenicu je počeo pisati učitelj odnosno kasnije ravnatelj Ivan GROHOVAC, koji je Crikvenicu došao g. 1885. On je našao podatke od g. 1874. te je prema njima sastavio spomenicu.Čudi nas samo, kako to da nije ni jednom riječju spomenuo učitelja Lukanovića, jer tada je ovaj još bio u sjećanju većine Crikveničana, a vjerojatno se je na groblju još mogao naći i njegov grob ...

Spomenuti ćemo još kapelana-katehetu Josipa CRNOBRATA rodom iz Netretića, koji je kapelanovao kod nas u vrijeme učitelja Cenčića. Kasnije je župnikovao u Lipi/Ogulin/, te napokon postade kanonikom senjskim. Umro je u Karlovcu g. 1924.

Sinko je g. 1876. uzeo učiteljskog pripravnika Julijana MATIJEVIĆA, rodom iz Samobora, za pomoćnu silu. Kada se je ovaj g. 1878. zahvalio na službi namještena je na našoj školi školi prva učiteljica Marija KOŠĆAK, koja se je kasnije udala udala za ravnatelja Ivana Grohovca. Ali o svemu tomu priča nam školska spomenica, a mi smi imali prikazati samo ono što je do sada bilo zaboravljeno naime historijat škole od njenog osnutka g.1797. pa do dolaska Sinkova u Crikvenicu g. 1874.

Najvažnije zgode iz kasnije školske povijesti prema šk. spomenici su ove:

1898. - otvorena je škola u Sv. Jeleni, pa su đaci iz tog sela prestali pohađati našu školu,

1900. - posvećena je i predana uporabi nova školska zgrada.

1904. - namještena je na našoj školi domaća učiteljica Nada KOSTRENČIĆ kćerka Ivana sveuč. bibliotekara. Služila je u Crikvenici do mirovine g.1923. Sada živi u Zagrebu.

1926. - umirovljena je Anka SERTIĆ naslovna ravnateljica ove škole, koja je služila u Crikvenici 27 godina.

1929. - na našoj je školi namješten Ivan CAR prvi domaći učitelj svjetovnjak. Služi na školi i danas. Od god. 1940. upravitelj je stručne produžne škole.

1942. - umirovljena je Marija GREGURIĆ r. Majnarić učiteljica ove škole koroz 37 godina. Posljednjih je 10 godina bila dodjeljena na rad mjesnoj građanskoj školi.

(iz zapisa Ratimira Gregurića)

Podijelite