Petačke štorije (60)

(Iz zapisa Ratimira Gregurića):

Da rečemo nekoliko riječi o njima:
ŠKILJAN Barbara rođ. 1857. udata za Andriju MATEJČIĆA , s kojim je imala više djece, među kojom sina dra. Andriju liječnika. Živi u visokoj starosti u Crikvenici (ovaj tekst je pisan negdje 1943. godine a Barbara je umrla 1944. godine – napomena urednika )
KATNIĆ Mara rođ. 1858. udata za Josipa STIPANIĆA. Djece nije imala. Živi u Crikvenici.
TIĆAC Augustina rođ. 1858. udata za Karla Vičića s kojim je imala više djece. Umrla je g. 1941 u Crikvenici. Poznata je bila pod nadimkom „Gusta Tičevica“.

Godine 1866. upisana je opet jedna strankinja: Vjekoslava KOLOMBO kćerka Jakova, pekara, Talijana.
Istom g. 1868. upisane su nove domaće učenice, za kojima slijede uvijek nove i nove, sve više i više njih. Pošto su ove učenice iz g. 1868. prve ovog doba uz Baricu Škiljan-Matejčić, Maru Katnić-Stipanić i Augustinu Tićac-Vičić, to ćemo i o njima dati par podataka.
CAR Ana r. 1861. udata za Matu ŠKILJANA brata „popa Vicka“. Živi u zaselku Šupera. Zovu je „Ana Frankova“.
CAR Marija Ana r. 1859. udata za Stjepana CARA. Majka Petra Cara tvorničara sode i orguljaša. Živi u Crikvenici.
CAR Marija r. 1859. Udata CAR. Živi u Dalmaciji. Ima nadimak „Lizetarka“.
DRAČIĆ Marija r. 1859. Udata za Petra CARA. Živi u Crikvenici. Zovu je „Kukavča“.
JURINČIĆ Uršula r. 1861. Udata za Ivana CARA. Živi u Crikvenici. Zovu je „Žanovica“
KATNIĆ Marija r. 1861. Udala se prvi put za Ivana CARA, a drugi put za Luku KATNIĆA. Živi u zaselku Dvorska. Zovu je „Pamprlinka“.
STIPANIĆ Marija r. 1861. Umrla je kao djevojka u riječkoj bolnici g. 1883. Pokopana je na Rijeci.
VELJAČIĆ Anka r. 1861. Udala se za Davida Matejčića. Umrla je u Crikvenici g. 1933.

(nastavak slijedi)

Podijelite