Petačke štorije (58)

(Iz zapisa Ratimira Gregurića):

Juraj STIPANIČIĆ služi ovdje 1833/34. Rodom je iz Grižana. U župnoj je spomenici pogrešno naveden kao Stipanić. Matija BRUŽIJA kapelan je neko vrijeme g. 1833. t.j. u isto vrijeme sa Stipaničićem. Rodom je iz Selaca. Umro je kao župnik u Liču u Gorskom Kotaru.
Petar CAR domaći svećenik služi kao sek. kapelan g. 1837. Kasnije župnikuje u Sv.Jakovu Šiljevici i Driveniku gdje je umro. Slovio je nadaleko kao vrlo naobražen čovjek. Mnoge je đake pripravljao privatno za šest gimnazija, a tada ih je slao u sjemenište. Među ostalim školao je svog nećaka Petra Cara kasnije kanonika u Bribiru.
Ivan DOMIJAN služio je kratko vrijeme g. 1844. Kasnije ode za župnika u rodnu Sv. Jelenu te je tamo ostao do smrti. Umro je u visokoj starosti.
Mate VIČIĆ domaći svećenik služi kod nas 1850/55. Župnikuje u raznim župama. Te g. 1888. postaje kanonik senjski. Poznat je kao dobrotvor. Osnovao je zakladu za školanje svojih rođaka, iz koje je školan također dr. Edo Lovrić sveuč. profesor i rektor. Vičić je umro u Senju, a pokopan je u Crikvenici.
Franjo JELIČIĆ rodom iz Selaca služi kod nas 1858/61. Umro je u Crikvenici.
Nikola POBOR također iz Selaca, služi ovdje 1861/2. Kasnije župnikuje i učiteljuje u Kukuljanovu. G. 1896. postade kanonik arhiđakon u Bakru, gdje je umro. Bio je nadaleko poznat kao vanredan propovjednik, simpatičan i gostoljubiv čovjek, a napose kao otac i prijatelj bijednih i ostavljennih.
Franjo PLIŠIĆ rodom sa otoka Krka kapelanovao je u isto vrijeme sa Vjenceslavom Škijlanom. Starac župnik Stanko Katnić ležao je, naime, zadnje vrijeme posve nemoćan, izmučen reumatizmom, pa je morao držati dva kapelana.
U doba kada nije bilo kapelana, a bilo je to često i kroz nekoliko godina, bio je ravnatelj kao župnik dužan predavati vjeronauk, ali i to je spalo redovito na učitelja, pa je on iako laik, bio mnogo puta vjeroučiteljem ...

(nastavak slijedi)

Podijelite