Osjetno veća zakupnina za zemljište na Punti Selačkoj

Bez većih polemika gradski vijećnici sinoć su odradili dnevni red 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.
Nakon održanog Aktualnog sata za nekih 45 minuta prošli su svih 7 točaka koje su bile na rasporedu, a možda je tome razlog i što gradonačelnik Damir Rukavina nije bio nazočan sjednici. Gradonačelniku je vijećnik Zdravko Pernar (HDZ) prethodno s govornice zaželio brzo ozdravljenje.

Jedina odluka koja nije donijeta jednoglasno je ona vezana uz izvršenje proračuna Grada Crikvenice za 2018. godinu. Nakon uvoda zamjenice Ivone Matošić Gašparović nezavisna vijećnica Sonja Polonijo je imala niz primjedbi na tekst izvještaja o izvršenju proračuna. Na njezine je primjedbe odgovarala pročelnica Upravnog odjela za financije Jasna Perhat, no neka pitanja su još ostala otvorena (primjerice projekt „Biciklom po rivijeri“).
Izvješće o izvršenju proračuna je prihvaćeno većinom od 9 glasova, dok je 6 vijećnika oporbe bilo suzdržano. Sjednici nisu bili nazočni vijećnici Žarko Stilin i Emin Čajlaković.

Tri prijedloga odluke vezane uz usluge koje pruža „Eko-Murvica“ (prikupljanje miješanog otpada, premještanje nepropisno parkiranih vozila i parkiranje) jednoglasno su prihvaćena, gotovo bez rasprave i pitanja.
Direktor „Eko-Murvice“ Lovorko Gržac najavio je skoru modernizaciju sustava naplate parkiranja vrijednu oko milijun kuna. Gržac je rekao kako to ove sezone neće imati za posljedicu otpuštanje djelatnika, a također je najavio da će predložiti povećanje cijene parkiranja tijekom ljetne turističke sezone.
Tako bi, ako gradonačelnik njegov prijedlog prihvati, cijena sata parkiranja u nultoj zoni bila 10 kuna, cijena sata parkiranja u 1. zoni 8 kuna, a cijena parkiranja u 2. zoni bi ostala 4 kune.

Veća zakupnina za zemljište na Punti Selačkoj

Poprilično usuglašeni vijećnici su bili i oko prijedloga odluke o visini početne mjesečne zakupnine za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na Punti Selačkoj u Selcu.
Gradonačelnik Damir Rukavina je 2. svibnja 2019.g. donio zaključak kojim prihvaća nacrt prijedloga odluke o visini mjesečne zakupnine na toj lokaciji koja bi umjesto dosadašnjih 26 kn/m2 ubuduće iznosila 160 kn/m2 (bez PDV-a). Kako je riječ o velikoj vrijednosti zemljišta uputio je prijedlog odluke o visini mjesečne zakupnine Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
U raspravi su vijećnici dobili saznanja kako je od pojedinih zakupnika došlo do grubog kršenja ugovornog odnosa o privremenom zakupu zemljišta, pa se njihove parcele neće uvrštavati u novi natječaj o zakupu.
Novi natječaj o zakupu raspisat će se isključivo za postavu montažnih objekata za povremeni boravak posjednika objekata i članova njihovih obitelji na rok od dvije godine, uz uvjet da na predmetnim nekretninama nije dozvoljena gradnja čvrstih objekata niti proširivanje postojećih.
Inače prostor Punte Selačke predstavlja građevinsko područje izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu (hoteli, kampovi i auto-kampovi), a kako je riječ o izuzetno atraktivnoj lokaciji, vijećnici Mario Kružić, Branko Kleković i Paulo Krmpotić su u raspravi istakli kako to pitanje treba trajno i definitivno riješiti.
Najbitnije je da Punta Selačka bude onakva kakvu žele Selčani, smatra vijećnik Kleković, a Paulo Krmpotić smatra da taj prostor treba dobiti svrhu primjerenu turističkom mjestu kakvo Selce jeste.
Svoja razmišljanja Paulo Krmpotić je potkrijepio i amandmanom kojim je predlažio da mjesečna zakupnina za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Punte Selačke u Selcu umjesto 160,00 kn/m2 bude 250 kn/m2.
Njegov su amandman vijećnici jednoglasno prihvatili, čime je postao sastavni dio Odluke o visini početne mjesečne zakupnine za zakup na zemljišta na Punti Selačkoj.

Ivica Šubat  

Podijelite