Matična knjiga vjenčanih župe Crikvenica 1859. – 1908. (3)

Matična knjiga vjenčanih župe Crikvenica 1859. – 1908. (3)      

Zanimljiva su zanimanja koja su navedena u ovoj knjizi, i to ne kod svih već samo kod nekih osoba (mladenaca, njihovih roditelja i kumova).
Tako su najčešća muška zanimanja bila: zidar, mornar, ribar i radnik, a mnogo rjeđa: vojnik, učitelj, obućar, mesar, pekar, kirurg, postolar, carsko kraljevski pazitelj, lučki pazitelj, obćinski pandur, trgovac, poduzetnik, kraljevski financijski stražar, čižmar, težak, carski pomorski kapetan, klesar, kovač, privremeni učitelj, obćinski liječnik, kalafat, obrtnik, opančar, brijač, stolar, gostioničar, hotelijer, ljekarnik, poslužitelj na grande hotelu, nadkonobar, pisar kod suda, pazitelj potrošarine, radnik na brzojavu, nadglednik hotela nadvojvode Josipa, fogista na parobrodu, sluga u vojnom kurortu, pisar, bravar, upravitelj lučkog ureda, radnik na pilani, podslužbenik, radnik na željeznici i limar.   
Ženskih je zanimanja, razumljivo za to doba, mnogo manje od muških, a najviše je bilo poljodjeljki. Vrlo su rijetka druga zanimanja, a od njih je češće od ostalih bila švelja, a rjeđe sobarica, poštarica, sluškinja, primalja i učiteljica. 

Vjenčanja su se tada u većini slučajeva obavljala unutar crikveničke župe što znači da su i zaručnik i zaručnica bili Crikveničani. No barem u desetini vjenčanja ili mladi ili mlada iz Crikvenice ženili su se za svojeg odabranika koji nije bio rođen u Crikvenici, nego obično u nekom od susjednih mjesta.
Analiza pokazuje da je najviše „mješovitih“ vjenčanja bilo između mladih iz Crikvenice i Grižana (neovisno o tome iz kojeg je mjesta bio zaručnik, a iz kojeg zaručnica i u kojem će mjestu nastaviti živjeti). Takvih je vjenčanja bilo 32 u razmatranih 50 godina što znači da se je takvo crikveničko-griško vjenčanje događalo prosječno jednom u godini i pol (prezimena griških mladenca bila su: Juriša, Franović, Marušić, Blažičević, Golac, Balas, Knez, Barac, Škiljan, Saftić, Malinarić, Papić, Stipaničić, Kovač, Baretić, Lušičić, Pilaš i Karlić).  
Sva ostalo susjedna ili udaljenija mjesta imala su daleko manji broj „mješovitih“ vjenčanja s Crikveničanima i Crikveničankama.
Takvih je vjenčanja bilo malo u tom dugom vremenskom razdoblju (iz Vrbnika: Dvorničić, Gršković i Lukarić, iz Dobrinja: Tabako i Crvić, iz Sv. Jelene: Manestar, Blažić i Košuljandić, iz Selca: Jeličić i Antić, iz Šmrike i Kraljevice: Marohnić, Čandrlić, Polić, Gauš i Ružić, iz Novoga: Maričić i Mudrovčić, iz Bribira: Kršul, iz Krmpota i Klenovice: Blažević, Pećanić, Butković i Kalanj, iz Sv. Jakova: Pavlić i Matetić, iz Dola: Gudac, Bruketa i Turina, iz Triblja: Klarić, Švast i Pavlić, iz Liča: Budiselić, Radošević i Milošević, iz Kastva: Kinkela, iz Čanka: Šnjarić, iz Koprivnice: Crnković, iz Bakra: Paljaga, iz Istre: Dobrila, Načinović i Brkarić, iz Senja: Škiljan, iz Sv. Jurja: Samaržija, iz Kostrene: Pezelj, iz Gospića: Biljan, Pavletić i Prpić, zatim Vampola, Kozina, ...).

Podijelite