Kolumne Samo jedna šačica te j’ Kurijožitadi Zavičajni kantun Petačke štorije

Svilni bomboni

Lipi sunčani dani jutron mrzlinun obučeni, a noći vedrenice nebo zvezdicami okićene. Misec gljeda ozgora se veći, kako gre prama Božiću bit će pun i ko nonina pogača žut. Va zraku se ćuti radost došašća va punoj svojoj lipote. Gredu ljudi zi zornic, veseli i smehon na obrazeh.

Povijest Crikvenice iz tekstova Ratimira Gregurića

Kad mi je Ivica Šubat, osnivač portala crikva.hr, predložio da pišem za taj elektronički medij, prvo što mi je palo na pamet bilo je da kroz niz nastavaka objavim tekstove Ratimira Gregurića (1916. – 1946.) koji nakon prerane smrti autora stoje neobjavljeni više od 70 godina.

Crikvenička osobna imena između 1738. i 1815. g.

Na temelju Matične knjige rođenih (krštenih) župe Kotor od 1738. do 1793.g. i Matične knjige rođenih (krštenih) župe Crikvenica od 1793. do 1815.g. utvrdio sam da je u tom 78 godina dugom razdoblju (1738.-1815.) rođeno ukupno 1.250 djece muškog spola.

Sveti Mikula

Va mrzloj zimskoj arije proleću mićahne pahulji snežića. Nošen ozgora zi Planini spušća se na mehki umejki griško-belgrackoga kraja, preleće lešice i smokviki, na zaspali trsi zmržnjenu zemlju se do Crkvenice. Puše, studena bura zavlači se va kantuni okol kuć i va dimljaki pa fijuče i straši.

Broj rođenih u Crikvenici od 1738. do 1815. g. i usporedba sa današnjim podacima

U ovom tekstu ću analizarati broj rođenih u naselju Crikvenica (ukupan broj rođenih, broj rođenih po spolu, broj rođenih blizanaca, dinamika rađanja, itd.) u razdoblju od 1738. do 1815. g. Ovaj je rad temeljen na svim upisima u Matičnu knjigu rođenih (krštenih) župe Kotor od 1738. do 1793.g.

Vrime Adventa nan je prišlo

Danas je Sveta Kata, milo će kampanat zvona crikve Svete Katarine va Selceh i zvat narod na velu mašu. Kad pride Sveta Kata uža se reć da će prit sneg za vrata. Da će zazimet i prit morebit prvi sneg. Kako sej' se promenilo ni više ni te reguli, vrimena se menjaju.