Kolumne - Petačke štorije Dve, tri po domaću Zavičajni kantun Petačke štorije Centar kreativnog pisanja

Petačke štorije (51)

Škola uređena upravo po propisu Allgemeine Schulordnung Godine 1820. uzeo je tadanji župnik Čikulić još jednog kapelana, Ivana Štefanića, koji je predavao na na školi dva sata tjedno vjeronauk na „ilirskom“ jeziku, dok se je sve ostalo predavalo na njemačkom. Kada je Čikulić g.1822.

Petačke štorije (50)

Godine 1809. našla se je Crikvenica kao preko noći u drugoj državi

Petačke štorije (45)

Istom kao treća osoba pokopana je dne 26.10.1942. domaća Crikveničanka starica Marija Car zvana Guslanka, umrla u 82 g