Kolumne - Kurijožitadi Samo jedna šačica te j’ Kurijožitadi Zavičajni kantun Petačke štorije

Crikvenički perivoji (1)

Prvim parkom na području Crikvenice možemo smatrati vrt pavlinskog samostana uz crkvu Blažene Djevice Marije, današnji perivoj Nikole Cara

Crikvenička kupališta (4)

Na poticaj nekolicine Crikveničana, uključujući Ivana Polića, Ivana Skomeržu mlađeg i Milana Ključeca, osnovano je 1898. „Društvo za unapređenje i poljepšavanje Crikvenice i okolice

Crikvenička kupališta (3)

Nadvojvoda Josip i Khuen Hedervary u Crikvenici na polaganju kamena temeljca za novo kupalište