Kolumne - Kurijožitadi Kurijožitadi Zavičajni kantun Petačke štorije Dve, tri po domaću

Crikvenički perivoji (1)

Prvim parkom na području Crikvenice možemo smatrati vrt pavlinskog samostana uz crkvu Blažene Djevice Marije, današnji perivoj Nikole Cara