Klubovi predlažu način korištenja sportskih dvorana

Otvaranjem nove sportske dvorane Osnovne škole Zvonka Cara stvoreni su preduvjeti da sportski klubovi s područja Grada Crikvenice dobiju optimalne termine za treniranje i odigravanje utakmica.

Predstavnici sportskih klubova korisnika Gradske sportske dvorane prošlog su se tjedna okupili kako bi se dogovorili o načinu korištenja sportskih dvorana i taj su prijedlog uputili gradskoj upravi. Prema tom dogovoru Gradska sportska dvorana bi bila namijenjena prvenstveno za rukomet tj. za korištenje rukometnim klubovima (ŽRK „Murvica“, RK „Mornar-Crikvenica“, RK „Selce“ i Primorska škola rukometa). Isto tako u Gradskoj sportskoj dvorani bi se odigravale utakmice u svim dvoranskim sportovima.
U sportsku dvoranu OŠ Zvonka Cara preselila bi se odbojka (ŽOK „Crikvenica“) i košarka (KK „Crikvenica“ i ŽKK „Arx“), a uz korištenje ovih dviju dvorana klubovi bi mogli koristiti još i dvoranu SŠ dr. Antuna Barca te dvoranu OŠ Vladimira Nazora.

Na taj bi se način riješio dosadašnji problem neadekvatnih termina na koji su klubovi imali primjedbe, a još bi ostalo prostora i da sportske dvorane koriste građani (rekreativci) kao i da se u Crikvenici održavaju brojne sportske manifestacije i pripreme sportaša izvan Grada Crikvenice.

Predstavnici klubova su o ovome postigli dogovor, a tajnik ŽOK „Crikvenica“ Ivica Malatestinić je ovaj sastanak nazvao povijesnim, jer su se klubovi o bitnim pitanjima korištenja dvorana usuglasili na vlastitu inicijativu. Malatestinić smatra i da je ovo prvi korak ka osnivanju zajednice sportskih klubova, koja, za razliku od brojnih drugih gradova, u Crikvenici još uvijek ne postoji.

Ivica Šubat

Podijelite