Iz povijesti crikveničkog turizma (7)

1 - Predvorje hotela Miramare, (Izvor: http://www.lokalpatrioti-rijeka.com/forum/viewtopic.php?f=205&t=1615&start=15, pristupljeno 3.8.2017.)
2 - Salon za razgovore u hotelu Miramare, (Izvor: Crikvenica 1893.-1933.: Spomenica morskog kupališta i klimatskog lječilišta Crikvenice četrdesetgodišnjeg razvoja, (ur.) prof J. Župan, 1933.)
3 - Hotel Miramare, prije 1914., razglednica (izvor: arhiv Grada Crikvenice)

Unutrašnjost hotela Miramare  

Postojeći arhitektonski snimak hotela datira u sredinu osamdesetih godina 20. stoljeća te je po svoj prilici napravljen za potrebe obnove hotela nakon požara. U rasporedu unutrašnjeg prostora i dalje je prisutna strogoća historicizma. Oko uskog, dugačkog hodnika sa svake strane raspoređene su sobe s lođama, dok zajednička katna prostorija nije bila predviđena. Predvorje hotela, iz kojeg glavni komunikacijski pravci vode prema stepeništu, recepciji, restoranu i kavani, relativno je malo. Restoran i kavana nalazili su se u prizemlju hotela, ali obzirom na današnje derutno stanje Miramarea, o njihovoj unutrašnjoj dekoraciji saznajemo samo iz starijih izvora. Tako povjesničarka umjetnosti, Radmila Matejčić, opisuje da su:
- ukrašeni po stropovima maštovitim repertoarom prostudiranih grupa cvjetova izvedenih u divnoj štukaturi. Tome pridonose rasvjetna tijela koncipirana više geometrijski, što navodi na njihovu bečku provenijenciju. U svakom slučaju hotelska je zgrada živ organizam daleko od strogosti i hladnoće. Ograda stubišta bila je napravljena od kovanog željeza, s elementima secesijskog uređenja prostora, s drvenim rukohvatom, a ista je kombinacija elemenata korištena i za ogradu balkona na pročelju drugog kata.  

Pročelje hotela Miramare    

Pročelje građevine prati i prilagođava se zavojitoj ulici tako da stoji asimetrično u odnosu na obalu. U stilu gradnje uočavamo pomake u odnosu na prethodna zdanja karakterizirana historicističkom dekoracijom pročelja i prostornom koncepcijom. Arhitekt Miramarea zamislio je novu građevinu u tada aktualnom stilu bečke secesije. To je vidljivo u korištenju stakla i kovanog željeza kao građevnog materijala. Radmila Matejčić navodi
- Naturalističke crte Secesije su na dva kata pročelja hotela ograničene na prikazivanju cvijeća, vitica, nepravilno uvijenih rešetki, ornamenata na glavicama stupova na balkonima. 

Unatoč tome, dodaje kako arhitekt ipak nije uspio nadići elemente historicizma čvrsto ukorijenjene u tradiciju bečke i budimpeštanske škole: „…masa hotela nema trodimenzionalna svojstva arhitekture Secesije, nedostaje mu ekspresije…“ Izvorni izgled pročelja poznat je s nekoliko fotografija i razglednica. Prizemlje je otvoreno lučnim prolazima, a od prvog kata dijeli ga vegetabilnim motivima dekoriran vijenac. Prvi i drugi kat vertikalno su povezani neprekinutim pilastrom, a monotonija pročelja razbijena je izmjenom pravokutnih i polukružnih otvora balkona i lođa.

Na središnjem dijelu drugoga kata nalazila se secesijski oblikovana ograda od kovanog željeza s drvenim rukohvatom. Pilastri završavaju skulpturnom dekoracijom s motivima sirene i morskih nemani, koja ujedno čini i dio betonske ograde terase trećeg kata. Šezdesetih godina prošlog stoljeća zgrada je stradala u požaru, pri čemu je uništena originalna atika kojom je bilo zaključeno krovište. U konzervatorskoj studiji hotela Miramare naglašava se šteta koja je načinjena pregradnjom atike, jer bi u suprotnom Miramare bio, uz hotel Kvarner u Opatiji, jedini hotelski objekt toga doba koji je u potpunosti sačuvao svoj originalni izgled i prvotnu namjenu.

Podijelite