Iz povijesti crikveničkog turizma (6)

1 - Pogled na hotel Miramare iz Kupališnog perivoja, 1914., (izvor: arhiv Grada Crikvenice)
2 - Hotel Miramare, prije 1914. (izvor: arhiv Grada Crikvenice)
3 - Hotel Miramare i početak Kupališnog perivoja, vidljiva natkrivena terasa, (Izvor: http://www.lokalpatrioti-rijeka.com/forum/viewtopic.php?f=205&t=1615&start=45, pristupljeno 3.8.2017.)

Hotel Miramare

Zahvaljujući sanatoriju Therapija, Crikvenica je postala poznata kao znamenito balneološko središte. Navedena činjenica privukla je u grad 1905. Mađare Josipa Bekesyja i Kolomana Rimanoczyja. Dvojac je odlučio tik uz more, na mjestu gdje su se račvali obalni put i cesta koja je vodila prema Therapiji, sagraditi novo svratište i lječilište koje bi pariralo Therapiji. U Državnom arhivu u Rijeci sačuvana je detaljna dokumentacija koja prati gradnju hotela, a koju prenosi i Radmila Matejčić u članku o počecima izgradnje balneološke arhitekture u Crikvenici, objavljenom 1985., i koja omogućuje rekonstrukciju povijesti Miramarea.

Tijek gradnje hotela Miramare

Molba za gradnju hotela podnesena je 26. kolovoza 1905., a zavedena je u Kotarskoj oblasti Crikvenica 29. kolovoza iste godine. Investitori su u molbi tražili što brže odobrenje, kako bi realizacija mogla započeti već u rujnu. Istim dokumentom garantirali su gradnju kamenom i opekom. Istodobno prednost i nedostatak položaja hotela Miramare je smještaj uz samu prometnicu. Iako je iz toga razloga bio pristupačniji i bliži strogom centru grada nego Therapia, nije bilo mjesta za terasu ispred hotelske zgrade, stoga su vlasnici bili primorani tražiti dozvolu za korištenje prostora što ga je od hotela dijelila cesta, u svrhu postavljanje terase s tendom.

Dana 4. rujna 1905. godine odlučeno je kako nema primjedbe za gradnju hotela, uz uvjet da se poštuje građevni pravac uz cestu. Također zaključeno je kako su tende pred hotelom prethodno odobrene hotelu Crikvenica i Hotelu nadvojvotkinje Klotilde, restoranu Crnković i kavani u Crikvenici te kako nema razloga da isto ne bi bilo dopušteno i hotelu Miramare. Zahtijevalo se samo da tenda bude „ukusna“ i da se javni bunar koji se nalazio na tom mjestu preseli. Dana 5. rujna 1905. Općinsko Poglavarstvo u Crikvenici izdalo je dozvolu za gradnju trokatnog svratišta koji će nositi naziv Miramare. Projektant je prema dokumentaciji morao ostaviti dva metra širine prostora između vile Mira i novog hotela, kao i sedam metara slobodne ceste između hotela i parka.

Izgradnja hotela trajala je nepunih godinu dana, što znamo jer je u lipnju 1906. jedan od investitora, Koloman Rimanoczy zatražio od Kotarske oblasti dozvolu za useljenje. Potom je Kotarska oblast 15. lipnja 1906. na teren poslala komisiju za očevid kako bi utvrdili je li građevina uistinu sprema za useljenje. Tim povodom zaključuju kako je „zgrada dovršena, suha i potpuno prikladna za stanovanje.“

Originalni nacrti hotela nisu sačuvani te se ne može pouzdano odrediti tko je bio arhitekt. Kao mogući projektanti u literaturi se najčešće navode Koloman Rimanoczy, jedan od invenstitora, ujedno i arhitekt iz Velikog Varadina te izvjesni arhitekt Schlosser, čije se ime spominje u dokumentima vezanim uz hotel Miramare.

Hotel Miramare imao je 70 soba za smještaj gostiju i bio je tada najsuvremenije opremljen za boravak tijekom cijele godine. Nudio je lječilište opskrbljeno toplom i hladnom, slatkom i slanom vodom i u tu je svrhu postavljen „Diesel motor“ za pumpanje vode iz vodovoda, odnosno iz mora. Uz to, hotel je imao i „dinamo stroj“ koji je proizvodio električnu struju potrebnu za napajanje rasvjete i pokretanje lifta.

Podijelite