Danas počinje mjesec Ramazan

Današnjim zalaskom sunca nad Kvarnerom u 20:30 sati i prvim teravih namazom u 22:24 sata na području PGŽ-e počinje mjesec Ramazan. Početak posta je 16. svibnja (srijeda) u 3:12 sati.
Ramazan je deveti mjesec hidžretskog kalendara koji muslimani i muslimanke provode u postu, suzdržavanju od hrane, pića, ružnog govora i ponašanja, a post počinje od zore i traje do zalaska sunca.
Za muslimane je mjesec ramazan sveti mjesec, jer je u njemu počela objava Kur'ana i post jedan od pet stubova islama. U Kur'anu se kaže:
O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (el-Bekare, 183.).
Post je obaveza fizički i psihički zdravim i punoljetnim osobama, a za bolesne i oni koji su na putu postoje olakšice. U Kur'anu je ta obaveza jasno naznačena:
“…Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti… “(El-Bekare, 183 -185.)
Pored posta, muslimani također klanjaju i teravih-namaz (teravija), provode vrijeme u slušanju, učenju i razumijevanju Kur'ana, organiziraju zajedničke iftare i sehure.
Solidarnost i samilost je također odlika mjeseca ramazana jer je u tom mjesecu obaveza davanja zekata i sadekatu-l-fitra, koje imaju primarno socijalnu intenciju kako bi se smanjila razlika između bogatih i siromašnih i jačaju bratske veze među muslimanima.
Ramazan (2018/1439) ima dvadeset i devet dana, počinje 16.5.2018., a završava 15.6.2018. godine, kada nastupa Ramazanski bajram.

crikva.hr

Podijelite