Bubanj i muzika iz Gornjega kraja složno udaraj!

Svake godine prve subote nakon blagdana Sveta tri kralja gradonačelnik predaje ključ Grada u ruke meštra te u Crikvenici i okolici počinje vladavina maškara, koja traje sve do Čiste srijede ili Pepelnice.
Za očuvanje tradicije i običaja našega kraja u ovom se razdoblju brinu mesopusne ili maškarane udruge kojih na području Grada Crikvenice ima šest: Udruga za narodne običaje „Duga“, Udruga „Matkovići“, Udruga za narodne običaje „Gornji kraj - Ladvić“ Crikvenica, „Jakovarske krabulje“, Udruga mladeži „Sveta Jelena“ Dramalj i „Selačka mantinjada“. Od danas pa do kraja maškara, koje ove godine vladaju do 5. ožujka, predstavit ćemo spomenute udruge i njihove aktivnosti.  

Maškarana grupa "Gornji kraj"

Prva grupa koju ćemo predstaviti, Udruga za narodne običaje „Gornji kraj-Ladvić“, ponosi se činjenicom da početke svoje aktivnosti bilježi još krajem 19. stoljeća. Za tu tvrdnju ne postoje službeni dokumenti i potvrde, ali o tome svjedoče narodne predaje i priče djedova i baka. Najstarija fotografija koju su članovi udruge uspjeli pronaći datira u 1903. godinu.
Potkraj 90-ih godina prošlog stoljeća novim zakonima i pravilnicima o dodjeljivanju novčanih sredstava određeno je da svaka udruga mora imati svoj Statut i biti upisana u registar neprofitnih organizacija te je tako službeno osnovana Udruga za narodne običaje „Gornji kraj – Ladvić“ Crikvenica u sklopu koje djeluje Maškarana grupa „Gornji kraj“. Tijekom godina kroz Udrugu i maškaranu grupu prošle su brojne generacije, smjenjivali se predsjednici i kapetani, a promijenila se i uniforma – jedno kratko vrijeme uniforme su bile bijele, a već dugi niz godina prepoznatljivu odoru članova maškarane grupe čine crne hlače i crveni gornji dio.
Već desetak godina funkciju kapetana Maškarane grupe „Gornji kraj“ obnaša Goran Peričić, koji nam je u razgovoru otkrio nešto više o svojoj Udruzi i grupi. Aktualni kapetan maškaranoj grupi pridružio se s osam godina i od tada je aktivan član. Na pitanje što za njega znače maškare, dao nam je odgovor koji u samo tri riječi možda najbolje opisuje osjećaje svih onih koji vole maškare:
- Mi živimo maškare!  
Iako maškarana zbivanja počinju tek nakon 6. siječnja, u Gornjem kraju pripreme počinju 3-4 mjeseca prije. Kako ističe naš sugovornik, sve treba organizirati prije – financije, raspored obilaska kuća, nabavu potrebne opreme, primjerice instrumenata ili dijelova za instrumente, kao i odora za nove članove ili stare članove čije su odore dotrajale. Kapetan maškarane grupe ima zadaću voditi grupu, ali i održavati red, što nije uvijek laka zadaća. U tome mu pomažu dokapetan Dario Đeneš i predsjednik Udruge za narodne običaje „Gornji kraj – Ladvić“ Crikvenica Marko Miočić.
Prilikom obilaska kuća, sudjelovanja na karnevalima ili paradi, grupu predvode dva člana od kojih jedan nosi zastavu Republike Hrvatske, a drugi zastavu Maškarane grupe „Gornji kraj“. Nakon njih slijedi kapetan, potom svirači harmonika, a na začelju je ostala instrumentalna pratnja koju u velikoj većini čine bubnjevi.
Zadnji vikend maškara u Gornjem se kraju posebno obilježava. Posljednju subotu prije Pepelnice održava se događaj koji nosi naziv „Dan i noć Gornjeg kraja“. Fešta počinje još tijekom dana kada se održava maškarani ženski boćarski turnir, nastavlja se u večernjim satima dočekom ostalih maškaranih grupa u prostorijama malonogometnog kluba te se nastavlja dugo u noć.
Maškare u Gornjem kraju završavaju u utorak prije Čiste srijede kada se pali mesopust, a „onaj koji je kriv za sve nedaće u prošloj godini“, kao što je običaj, uvijek nosi ime koje na satiričan način odražava društvenu ili političku situaciju Crikvenice.  

Udruga broji otprilike 50 članova, od kojih je, navodi Peričić, aktivno oko 30. Osim aktivnosti tijekom maškara, članovi Udruge sudjeluju u organizaciji i pripremi svih ostalih događanja koja se održavaju u Gornjem kraju, kao što je primjerice proslava Male Gospe. Raspon godina članova Udruge kreće se od 13 pa do 40, stoga se kapetan nada da će mlađe generacije nastaviti dugogodišnju tradiciju maškara u Gornjem kraju.

Lea Knežević

Podijelite